AİLE HEKİMLERİNİN KDV KARŞISINDAKİ DURUMU

AİLE HEKİMLERİNİN KDV KARŞISINDAKİ DURUMU:

AİLE HEKİMLERİNİN KDV. Vergisi Mükellefiyetleri olmadığından KDV. Kanunun yukarıda bahsedilen 23.06.2010 tarih, KDVK-59/2010-7 Sayılı Sirküleri kapsamında % 90 oranında TEVKİFAT KESME HAKKI YOKTUR. Sözkonusu tebliğde bahsedilen kamu kurum ve kuruluşlartının PERSONEL TEDARİKİ yani işgüçü temini yapmalartı durumunda, KAMU KURUM ve KURULUŞUN KDV mükellefi olup olmadığına bakılmaksızın TEVKİFAT KESİLECEKTİR.

Bu bağlamda Aile Hekimlerinin işyerlerinde DIŞARDAN Şirketlere ait personellerin çalışmasında KDV TEVKİFATI olmayacaktır.

Aile Hekimliği yapan DOKTORLARIN KDV. Kanunu açısından VERGİ MÜKELLEFİ değillerdir.  Bu nedenle Aile hekimlerinin FATURA veya SERBEST MESLEK MAKBUZU düzenlemezler. Hastalardan herhangi bir ücret veya katkı payı da alamazlar.

Ancak Aile Hekimleri işyerinde kullandıkları giderler için Her tüketicinin mal veya hizmet alırken almak zorunda oldukları FATURA veya PERAKENDE SATIŞ FİŞLERİNİ alacaklardır. Bu onların KDV VERGİSİ MÜKELLEFİ oldukları anlamına gelmez.

Aile Hekimleri İşyerlerine ait TEMİZLİK, GÜVENLİK, SEKRETERYA, HASTA BİLGİLENDİRME işlerini kendilerine bağlı işçi statüsünde çalışan personellerine yaptırabilecekleri gibi, bu işlerini bu hizmeti veren KURUMSAL ŞİRKETLERE de yaptırabilirler.

Temizlik, Güvenlik, Sekreterya, Hasta Kabul gibi servislerde çalışan personelleri DIŞARDAN sağlayan Aile Hekimleri bu hizmetler için AYLIK BAZDA FATURA ALMAK ZORUNDADIRLAR.

KDV Kanunun 23.06.2010 tarih, KDV-59/2010-7 Sayılı Sirküleri kapsamında İşgücü Temin Eden KDV MÜKELLEFLERİ işgücü temin ettikleri firmalara yaptıkları ödemelerin KDV.sinin % 90’ını Tevkif etmek zorundadırlar.
 

Ancak AİLE HEKİMLERİNİN KDV. Vergisi Mükellefiyetleri olmadığından KDV. Kanunun yukarıda bahsedilen 23.06.2010 tarih, KDVK-59/2010-7 Sayılı Sirküleri kapsamında % 90 oranında TEVKİFAT KESME HAKKI YOKTUR. Böylelikle Aile Hekimlerinin işyerlerinde DIŞARDAN Şirketlere ait personellerin çalışmasında KDV TEVKİFATI olmayacaktır.

Örnek : Aile Hekimi A 2011 Yılının Haziran Ayında ARAS Personel Tedarik A.Ş.’den 1 Adet Temizlik, 1 Adet Sekreterya, 1 Adet Temizlik için 3 personellik sözleşme yapmış ve Her bir Personel için 1.000 TL Ücret ödemeyi kabul etmiştir. ARAS Personel Tedarik A.Ş.’nin A Hekimine düzenleyeceği fatura şöyle olmalıdır.

 

3 Adet Personel Tedarik  ……………………….. 3.000 TL

Hesaplanan KDV.  % 18 ………………………..    540 TL

Toplam ………………………………………….3.540 TL

Not: Bu tutar 8.000 TL.’nin üzerinde olması halinde ödemenin BANKA veya FİNANS KURUMUNDAN ödenmesi gerekmektedir.


BU HABERİ SOSYAL MEDYA DA PAYLAŞ