6111 SAYILI TORBA KANUN GENEL TEBLİĞ TASLAĞI YAYINLANDI


Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6111 Sayılı Kanunun Uygulamasına Yönelik Olarak Tebliğ Taslağı Güncellendi.
6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 25.02.2011 tarihli ve mükerrer 27857 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Anılan Kanunun uygulamasına ilişkin Tebliğ Taslağına internet sitemizden ulaşmanız mümkündür. Tebliğ Taslağına ilişkin görüş ve önerilerinizi 6111sayilikanun@gelirler.gov.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.

Kanunun getirdiği imkânlardan bir an önce faydalanmak isteyen mükelleflerimiz, Tebliğ taslağı ekinde yer alan bildirim, form ya da dilekçeleri kullanarak ilgili vergi dairesine başvurularını yapabileceklerdir.

 

 

Söz konusu Tebliğ Taslağına ulaşmak için
 

6111serno1tebtaslak

 

 

Başvuru Formlarına ulaşmak için tıklayınız.
 

6111serno1tebtaslakformlar

 


BU HABERİ SOSYAL MEDYA DA PAYLAŞ