HİSSE SATIŞININ VERGİSEL DURUMU
HİSSE SATIŞININ VERGİSEL DURUMU

HİSSE SATIŞININ VERGİSEL DURUMU:

Bilindiği Gibi Anonim ve Limited Şirketlerde Hisse Satışı Farklılıklar Arzetmektedir.

1- Anonim Şirketlerde;

a) Anonim Şirketlerde Hisse Senede Bastırmamış Şirketlere ait hisselerin satışı Satışı yapan Ortak Gerçek Kişi İse, Gelir Vergisine Tabidir. ( GVK.Mük.80/4.Gereği) Tabiki Alış tarihi Maliyet bedeli TEFE-ÜFE artış oranında arttırılarak bulunacak tutar ile Satış Bedeli arasındaki tutar KAR/ZARAR olacaktır. Kar Tutarı 2009 için 7.600 TL, 2010 Yılı için 7.700 TL aşarsa Gelir Vergisi Beyannamesi ile Değer Artış Kazancı olarak Beyan Edilmelidir.

 

b) Anonim Şirketlerde Hisse Senede Bastırmış Şirketlere ait hisselerin satışında; 2 yıl süre ile elde tutulan Hisse Senetleri Satışında Tutarı Ne olursa Olsun Gelir Vergisine Tabi Değildir.  ( GVK.Mük.80/1.Gereği:İvazsız olarak iktisap edilenler ile tam mükellef kurumlara ait olan ve iki yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetleri hariç, menkul kıymetlerin veya diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar.(*)  )

 

Hisse Senedi Bastırmamış Anonim Şirketlere ÖNERİMİZ: Hisse senedi bastırmayan bir anonim şirket, herhangi bir kurumdan izin almaksızın, hisse senedinin yerini tutan “geçici ilmühaber” bastırabilir. Bu durumda, geçici ilmühabere dayalı anonim şirket hisse satışı, iki yıllık süre geçtikten sonra yapılırsa, bundan doğan kazanç, tutarı ne olursa olsun, gelir vergisine tabi tutulmuyor.

 

2- Limited Şirket Hisseleri : Limited Şirket Hisseleri Ne zaman satılırsa satılsın. Bundan Doğan Kazanç  Hisse Payının Şirketlere ait hisselerin satışı Satışı yapan Ortak Gerçek Kişi İse, Gelir Vergisine Tabidir. ( GVK.Mük.80/4.Gereği)

 

Tabiki Alış tarihi Maliyet bedeli TEFE-ÜFE artış oranında arttırılarak bulunacak tutar ile Satış Bedeli arasındaki tutar KAR/ZARAR olacaktır. Kar Tutarı 2009 için 7.600 TL, 2010 Yılı için 7.700 TL aşarsa Gelir Vergisi Beyannamesi ile Değer Artış Kazancı olarak Beyan Edilmelidir.

 

2- Limited veya Anonim Şirketlere iştirakten doğan hisse Satışları 2 yıldan fazla AKTİFTE ise % 75′i Kurumlar Vergisinden Müstesnadır. Ancak 2 yıldan kısa süreli satışlarda İSTİSNA YOKTUR. Karın tamamı Vergilendirilecektir.

 

Şirketiniz açısından ya hisse senedi bastırmanız gerekir, ya da ekte örneği olan GEÇİCİ İLMUHABERLER düzenlenerek tüm ortaklara teslim edilmelidir. Hisse satışlarına ilişkin herhangi bir Vergisel sorunla karşılaşmamak için en azından GEÇİCİ İLMUHABERİN düzenlenmesi gerekmektedir.

 

Bilgilerinize Sunarım.

 

AHMET GÜNDÜZ

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR


BU HABERİ SOSYAL MEDYA DA PAYLAŞ