VERGİ AFFINA İLİŞKİN TORBA KANUN TASARISI TBMM’DE 26 OCAK 2011 ÇARŞAMBA GÖRÜŞÜLECEK.
VERGİ AFFINA İLİŞKİN TORBA KANUN TASARISI TBMM’DE 26 OCAK 2011 ÇARŞAMBA GÖRÜŞÜLECEK.

Genel Kurulda, 26 Ocak Çarşamba gününden itibaren bazı alacakların  yapılandırılması ile çeşitli kanunlarda değişiklik içeren ”Torba Kanunu Tasarısı”nın görüşülmesine başlanacak. Toplam 265 maddelik tasarı, ”temel kanun” olarak 10 bölüm halinde görüşülecek.

Tasarı, kamunun vergi ve prim alacaklarını yeniden yapılandırıyor. Yeniden yapılandırılacak kamu alacaklarının süresini 31 Aralık 2010 olarak belirleyen tasarıyla; TEFE/ÜFE oranı eklenerek yeniden hesaplanacak alacakların faizi silinecek. Sigara içme cezaları hariç, tebliğ edilmemiş 120 liranın altındaki para cezaları tahsil edilmeyecek. Vergi borcunu ödemeyen ya da bu nedenle hakkında ihtiyati haciz kararı verilen kişiler yurt dışına çıkabilecek.  Alacaklar ikişer aylık dönemler halinde, azami 18 eşit taksitte ödenebilecek.

Tasarıyla; çıraklar, stajyer öğrenci ve stajyer avukatlar, üniversitelerde kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenciler, genel sağlık sigortası kapsamında yer olacak. Taksi, dolmuş gibi ticari araç işletenler, vergi mükellefi olmaları halinde sigortalı sayılacak. 31 Aralık 2015′e kadar ilk defa işe alınacak sigortalının işverene ait sigorta primi İşsizlik Sigortası Fonu’ndan ödenecek

Erken doğum yapan kadın işçi, kullanamadığı doğum öncesi izni doğum  sonrasında kullanabilecek. Doğum yapan memura analık izni süresinin bitiminden, eşi doğum yapan memura ise doğum tarihinden itibaren 24 aya kadar aylıksız izin verilecek.

Yükseköğretim kurumlarıyla ilişiği kesilenlere dönüş yolu açan tasarıya  göre, katkı payı ödendiği sürece üniversiteden öğrenci atılmayacak. Öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekanda bulunma zorunluluğu olmadığı uzaktan öğretim programları açılabilecek. Yeterli öğretim elemanı bulunmayan üniversitelerde uzaktan öğretim yoluyla ders verilebilecek

Bazı üst düzey kamu görevlerine yapılacak atamalarda, özel sektörde geçen hizmet süresi de dikkate alınacak. Vakıfbank, BDDK ve SPK’nın merkezleri İstanbul’a taşınacak.

http://www.meclishaber.gov.tr


BU HABERİ SOSYAL MEDYA DA PAYLAŞ