KESİN MİZAN BİLGİLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA ALINMASINA İLİŞKİN 403 NOLU VUK.GENEL TEBLİĞİ YAYINLANDI.
KESİN MİZAN BİLGİLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA ALINMASINA İLİŞKİN 403 NOLU VUK.GENEL TEBLİĞİ YAYINLANDI.

KESİN MİZAN BİLGİLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA ALINMASINA İLİŞKİN 403 NOLU VUK.GENEL TEBLİĞİ YAYINLANDI.

19.01.2011 tarih ve 27820 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  403 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu  Genel Tebliği’nde; bilanço esasına göre defter tutan mükellefler tarafından 2010 yılı ve müteakip dönemler için elektronik ortamda bildirilecek olan “Kesin Mizan Bildirimi”nin gönderilmesinde uygulanacak usul ve esaslara ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Söz konusu Genel Tebliğe aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz.

http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1079&uid=Vwsn1iX7hCmls7wR&type=teblig


BU HABERİ SOSYAL MEDYA DA PAYLAŞ