TÜRMOB BAĞIMSIZ DENETİM MERKEZİ KURULUŞUNA İLİŞKİN TEBLİĞ İPTAL EDİLDİ

1 No’lu TÜRMOB Bağımsız Denetim Merkezi Kurulmasına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

01.11.2010 tarih ve 27746 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “1 No’lu TÜRMOB Bağımsız Denetim Merkezi Kurulmasına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ” yürürlükten kaldırılmıştır. Odalarımızdan gelen görüş ve öneriler doğrultusunda yeni düzenleme yapılacaktır.

Bu çerçevede; 15 Aralık 2010 tarih ve 27786 sayılı Resmi Gazete’nin ilanlar bölümünde yayınlanan “TÜRMOB Bağımsız Denetim Eğitim ve Sınav Duyurusu” kapsamında yapılan başvurular iptal edilmiş olup, başvuru yapanların başvuru evrakları konuya ilişkin yapılacak yeni düzenlemeler kapsamında dikkate alınmak üzere Birliğimiz bünyesinde muhafaza edilmektedir. (Dileyen başvuru sahibi meslek mensupları başvuru evraklarını geri alabilirler.)
Duyurulur.


BU HABERİ SOSYAL MEDYA DA PAYLAŞ