SGK İŞLEMLERİNDE, EKSİK GÜN NEDENLERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLİKLERE İLİŞKİN SGK’DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR YAPILDI. (04 EKİM 2010)

Önemli Duyuru:

 • EKSİK GÜN NEDENLERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLİKLERE İLİŞKİN DUYURU
  Ay içinde bazı iş günlerinde çalışmayan ve çalışmadığı günler için de ücret ödenmeyen sigortalılara ilişkin eksik gün nedenlerinden, 02- Ücretsiz/aylıksız izin seçeneği kaldırılmış, yerine;
  19-Ücretsiz doğum izni
  20-Ücretsiz yol izni
  21-Diğer ücretsiz izin
  seçenekleri ilave edilmiştir. Bu bağlamda,
  1- 4857 sayılı İş Kanunun 74 üncü maddesine istinaden doğum yapan kadın işçiye altı aya kadar verilen ücretsiz doğum izni için, “19-Ücretsiz doğum izni” seçeneği,
  2- 4857 sayılı İş Kanunun 56 ncı maddesine istinaden, yıllık ücretli izne çıkan işçiye dört güne kadar verilen ücretsiz yol izni için “20-Ücretsiz yol izni” seçeneği,
  3- Yukarıda belirtilen nedenlerin dışında verilen ücretsiz izinler için “21-Diğer ücretsiz izin” seçeneği,
  işaretlenecektir.
 • AYLIK PRİM VE HİZMET BELGELERİNDE EKSİK GÜNLERİN BİLDİRİLMESİNE İLİŞKİN DUYURU
  Bilindiği üzere, 28/09/2008 tarihli, 27011 sayılı resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Aylık Prim Ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine Ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğin “d.1- Ay/dönem içinde işe girişi veya işten çıkışı bulunmayan sigortalılar yönünden” başlıklı maddesinde, “Ay/dönem içinde işe girişi veya işten çıkışı bulunmayan, çeşitli nedenlerle (istirahat, ücretsiz izin, disiplin cezası gibi) ay/dönemin bazı günlerinde çalışmayan ve çalışmadığı günler için de ücret almayan sigortalıların ilgili ay/dönemdeki prim ödeme gün sayıları, ilgili ay/dönemdeki gün sayısından, ücret almaya hak kazanılmamış gün sayısı çıkartılmak suretiyle hesaplanacaktır.” denilmektedir.
  Buna göre, ay içinde eksik çalışması bulunan sigortalıların prim ödeme gün sayıları;
  Ay/dönemdeki toplam gün sayısı – Eksik gün sayısı = Prim ödeme gün sayısı formülü vasıtasıyla belirlenecektir.
  Örnek 1: 31 gün çeken ayda 5 gün raporlu olan sigortalının;
  Prim ödeme gün sayısı 31-5=26, Eksik gün sayısı 5 olarak bildirilecektir.
  Örnek 2: 31 gün çeken ayda 1 gün raporlu olan sigortalının;
  Prim ödeme gün sayısı 31-1=30 olacağından, Prim ödeme gün sayısı “30″ gün olarak bildirilecek ve eksik gün sayısı girilmeyecektir.
  Örnek 3: 30 gün çeken ayda 14 gün raporlu olan sigortalının;
  Prim ödeme gün sayısı 30-14=16, Eksik gün sayısı ise 14 olarak bildirilecektir.
  Örnek 4: 30 gün çeken ayda 1 gün raporlu olan sigortalının;
  Prim ödeme gün sayısı 30-1=29, Eksik gün sayısı ise 1 olarak bildirilecektir.
  Örnek 5: 28 gün çeken Şubat ayında 3 gün ücretsiz izinli olan sigortalının;
  Prim ödeme gün sayısı 28-3=25, Eksik gün sayısı ise 3 olarak bildirilecektir.
  İşverenlerimize önemle duyurulur.
  devamını okumak için tıklayınız
 • AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNDE “HAK EDİLEN ÜCRET” VE “PRİM, İKRAMİYE VE BU NİTELİKTEKİ İSTİHKAK’IN” AYRI GÖSTERİLMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA
  5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 17 nci maddesinin üçüncü fıkrasında …
  devamını okumak için tıklayınız
 • AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLİKLERE İLİŞKİN DUYURU
  Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin;
  -102 nci maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanların sigorta primine esas kazanç bildirimlerinde; hakedilen ücretler ile prim, ikramiye ve bu nitelikteki ödemelerin ayrı ayrı gösterileceği, okumak için tıklayınız
 • 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için düzenlenebilecek belge türleri, hangi belge türleri için hangi kanun türünün seçilebileceği, belge türlerine göre prim oranları, prim oranlarının sigortalı ve işveren hisseleri, hangi belge türlerinin hangi kurum ve kuruluşlarca seçilebileceği bilgilerini buradan indirebilirsiniz.

BU HABERİ SOSYAL MEDYA DA PAYLAŞ