BAĞIMSIZ DENETİM LİSANS EĞİTİM VE SINAV İLANI

TÜRMOB Bağımsız Denetim Merkezi Başkanlığından:   

   BAĞIMSIZ DENETİM LİSANS EĞİTİM VE SINAV İLANI

3568 sayılı “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu” ve ilgili mevzuat uyarınca 01.11.2010 tarih ve 27746 sayılı R.G’de yayımlanan “TÜRMOB Bağımsız Denetim Merkezi Kurulmasına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ” hükümlerine göre kurulan TÜRMOB Bağımsız Denetim Merkezi tarafından Bağımsız Denetim Lisans Eğitimi kapsamında A Grubu dersler için eğitim düzenlenecek ve ardından sınav yapılacaktır.

A. BAĞIMSIZ DENETİM LİSANS EĞİTİMİ

1. ZORUNLU EĞİTİM PROGRAMI

- Bağımsız Denetim Lisans Eğitimi A Grubu dersler için düzenlenecektir.

A Grubu dersler ve eğitim ders saatleri aşağıda gösterilmiştir:

1) Finansal Muhasebe ve Raporlama Standartları     28 saat

2) Denetim Güvence Standartları                            16 saat

3) İç Denetim Standartları                                        8 saat

4) İç Kontrol Sistemi                                               8 saat

TOPLAM      60 saat

 

- Sınavlar öncesi TÜRMOB Bağımsız Denetim Merkezi tarafından açılan bu eğitimlere katılmak “TÜRMOB Bağımsız Denetim Merkezi Kurulmasına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ” hükümleri uyarınca zorunludur.

2. ZORUNLU EĞİTİM BAŞVURULARI

- Eğitim başvurularının en geç 14 Ocak 2011 tarihine kadar TÜRMOB Bağımsız Denetim Merkezine yapılması gerekmektedir.

- Eğitime SMMM ya da YMM ruhsatına sahip, 3568 sayılı Kanunun 5/A-a maddesi kapsamında lisans seviyesinde mezun tüm meslek mensupları katılabilir.

- Eğitimi tamamlayan meslek mensupları A Grubu sınavlara girme hakkı kazanacaklardır.

 

3. EĞİTİME BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

1) Başvuru dilekçesi,

2) Adayın aktif olarak kullandığı e-mail adresi,

3) Nüfus cüzdanı örneği ve T.C kimlik numarası,

4) 3 adet (4.5 x 6) boyutunda renkli fotoğraf,

5) İkametgah belgesi (son 6 ay içinde alınmış),

6) Cumhuriyet savcılığından resmi kuruma verilmek üzere alınacak adli sicil belgesi, (son 6 ay içinde alınmış) adli sicil kaydı olanlardan mahkeme kararı fotokopisi,

7) SMMM veya YMM ruhsat fotokopisi belgesi (bağlı bulunduğu oda tarafından onaylı),

8) 3568 sayılı Kanunun 5/A-a maddesi kapsamında lisans seviyesinde diploma örneği (onaylı).

B. BAĞIMSIZ DENETİM LİSANS SINAVLARI

1. SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI:

Meslek mensupları aşağıdaki şartları taşımaları halinde sınava başvuruda bulunabilirler:

a) SMMM ya da YMM ruhsatına sahip olmak,

b) 3568 sayılı Kanunun 5/A-a maddesi kapsamında lisans seviyesinde mezun olmak,

c) A Grubu dersler zorunlu eğitimini tamamlamış olmak.

2. SINAV KONULARI:

Bu dönem sınavlar A Grubu derslerden gerçekleştirilecektir.

3. SINAVLAR:

- Sınavlar klasik usulde yazılı olarak yapılacaktır.

- Sınavda başarılı olabilmek için A Grubu sınavların her bir sınav konusundan (dersten) 100 üzerinden en az 50 puan almak ve A Grubu dersler için sınav ortalamasının en az 65 puan olması gerekmektedir.

- A Grubu derslerin sınavı Mart-Nisan 2011 aylarında Ankara, İstanbul ve İzmir’de yapılacaktır. Sınav programı eğitimi tamamlayanlara bildirilecektir.

4. DİĞER BİLGİLER

- Gerçeğe aykırı beyanda bulundukları anlaşılanların sınavı kazanmış dahi olsalar, bağımsız denetim lisans belgeleri iptal edilecektir.

- Belgeleri eksik olanların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

- Sınav yeri ve programı e-mail yoluyla ve ayrıca TÜRMOB Bağımsız Denetim Merkezinin adresi ile TÜRMOB’un www.turmob.org.tr adresi aracılığı ile duyurulacaktır.

- Sınav sırasında fotoğraflı nüfus cüzdanını veya sürücü belgesini ya da SMMM/YMM kimlik kartlarını gösteremeyenler sınava alınmayacaktır.

- Sınav listelerinde yer almayanlar sınava alınmayacaktır.

- Başvuru belgeleri geri verilmeyecektir.

Adres: TÜRMOB Bağımsız Denetim Merkezi
Gençlik Cad. No: 107 Anıttepe /ANKARA

 

Tel      : (312) 232 50 60

Faks    : (312) 232 50 73

Web    : www.turmob.org.tr

Kamuya ve ilgililere önemle duyurulur.


BU HABERİ SOSYAL MEDYA DA PAYLAŞ