TOPTANCI HALLERİNDE BA – BS UYGULAMASI


TOPTANCI HALLERİNDE BA-BS UYGULAMASI :
Toptancı Hallerinde Fatura Düzeni özelliklidir. Bu nedenle Toptancı Hallerinde BA ve BS Formları düzenlerken aşağıdaki hususları dikkate almak gerekir.
Toptancı hali: Hal Kanunda yer alan asgarî koşulları taşıyan projeler çerçevesinde belediyeler ile gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan, malların ayrı ayrı yahut birlikte toptan alım ve satımı ile kaydının yapıldığı yerleri ifade eder.
Toptancı Hallerinde İki Türlü Fatura Düzeni Vardır;
1) Müşteri Faturası : Halden Mal alan kişilere düzenlenen Faturalar.
2) Müstahsil Faturası : Satışını yapmak üzere, Köylü veya Tüccarın gönderdiği Malın Ne kadara satıldığını, Satıştan Kesilen Komisyonu ve Masrafların yer aldığı Faturadır.
3) Masraf Faturaları : Hal Komisyoncusunun işyerine ve işle ilgili giderlerinin bedeli olarak düzenlenen Faturalardır.
BA – BS Formlarında Yukarıdaki Faturalar Aşağıdaki gibi değerlendirilmelidir.
BS FORMUNDA:
- Tüm Müşteri Satış Faturalarının bir müşteriye kesilen aylık 5.000 TL tutarı aşanları beyan edilmelidir.
- Müstail Faturalarından bir firmaya air Komisyon Tutarı 5.000 TL aşması halinde bunlarında BS eklenmesi gerekir.
BA FORMUNDA;
- Tüm Masraf Faturalarınıdan ay içerinde bir firmadan 5.000 TL aşan faturalar BA yazılacaktır.
- Müstahsil Faturalarından bir firmaya air ay içerinde MAL BEDELİ 5.000 TL aşan var ise BA beyan edilmelidir.
(Mal Bedeli Brüt tutar olup, Masraflar düşülmeden önceki tutar dikkate alınmalıdır.)
Çapraz Kontrollerde BA – BS formlarınn uyuşmaması halinde Tüm Toptancı Hallerinde Faaliyet gösteren  Mükellefler Düzeltme yapmak zorunda kalacaklardır. Tabiki Düzeltme yapsalar da belli bir süre sonunda 1.490 TL Usulsüzlük Cezasına Maruz kalacaklardır.
Tüm Toptancı Hallerinde faaliyette bulunan mükelleflere bu durumu hatırlar BA BS formlarını yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde vermelerini öneririz.
Saygılarımla,
Ahmet GÜNDÜZ
 


BU HABERİ SOSYAL MEDYA DA PAYLAŞ