TASDİK EDİLEN VERGİ LEVHALARINA İLİŞKİN BİLDİRİM 25 HAZİRAN 2010 SON GÜN.

Vergi mükellefleri her yıl mayıs ayı sonuna kadar vergi levhalarını vergi daireleri veya Meslek mensuplarına onaylatmak zorundalar.

Vergi levhaları hangi süre içinde tasdik edilmeli ?

Yeni işe başlayan mükellefler mükellefiyetlerinin tesis edildiği tarihten itibaren bir ay içinde, işe devam eden mükellefler her yıl mayıs ayı içerisinde,

Özel hesap dönemine ait mükellefler gelir veya kurumlar vergisi beyannamesini verme süresini izleyen ayın sonuna kadar,

İş nevi, işyeri adresi veya bağlı olduğu vergi dairesinin değişmesi halinde ise  değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren  bir ay içinde, vergi levhalarını tasdik ettirmeli.

Meslek mensupları bildirim listelerini hangi vergi dairesine vermeli ?

Meslek mensupları tasdik ettikleri vergi levhalarına ilişkin bildirimleri bir dilekçe ekinde bağlı oldukları vergi dairelerine bildirmek zorundalar.

Bildirimler hangi süreler içinde yapılmalı ?

VUK’na göre  tasdik süresini takip eden 25. Günü mesai bitimine kadar  yapılmalı. Posta ile yapılacak gönderilerde taahhütlü postalarda postanın verildiği tarih, adi postalarda postanın daireye ulaştığı tarih dikkate alınır.

Süresinde yapılmayan bildirimlere ceza uygulanıyor.

Yasal süreler içerisinde yapılmayan veya eksik bildirimlere VUK mükerrer 355. Maddeye göre özel usulsüzlük cezası uygulanmaktadır.   2010 yılında uygulanacak Özel usulsüzlük cezası 1.000,00 TL’dir.

Gerçeğe aykırı  tasdik işlemlerinin varolması halinde 3568 sayılı kanuna göre disiplin kovuşturması yapılmaktadır.


BU HABERİ SOSYAL MEDYA DA PAYLAŞ