VARLIK VARIŞINDA 47.302.545.000 TL KAYNAK BEYAN EDİLDİ.

BASIN DUYURUSU

        Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yürüttüğü  ‘Varlık Barışı’ uygulaması sona erdi. Uygulamanın sonuçları Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek tarafından, Maliye Bakanlığı Müsteşarı Sayın Naci Ağbal ve Gelir İdaresi Başkanı Sayın Mehmet Kilci’nin de katıldığı basın toplantısı ile kamuoyuna duyurulmuştur. Buna göre; 22 Kasım 2008 tarih ve 5811 sayılı “Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun” ile uygulamaya konulan ve 2 Mart 2009 tarihinde sona eren Varlık Barışı uygulaması, 10 Temmuz 2009 tarihinden itibaren 31 Aralık 2009 tarihine kadar uzatılmış ve söz konusu uygulama bu tarih itibariyle sona ermiştir.

        Varlık Barışı uygulamasının sonucunda; 26 milyar 949 milyon 937 bin lirası yurt dışından, 20 milyar 352 milyon 608 bin lirası da yurt içinden olmak üzere toplam 47 milyar 302 milyon 545 bin liralık kaynak, Varlık Barışı kapsamında beyan edilmiştir. Bu beyanlar üzerinden 1 milyar 556 milyon 629 bin lira vergi tahakkuk ettirilmiştir. Uygulama kapsamında vergi dairelerine verilen beyanname sayısı 64 bin adettir.

        Varlık türlerinin toplam beyan edilen tutar içindeki yüzde dağılımı aşağıdaki gibidir;

Döviz                      yüzde 50,4
Türk Lirası              yüzde 29,6
Altın                       yüzde 7
Menkul Değerler    yüzde 6,6
Taşınmaz                yüzde 6,4

        Varlık Barışı uygulamasının 22 Kasım 2008 – 2 Mart 2009 dönemini kapsayan ilk döneminde; 10 milyar 748 milyon 738 bin lirası yurt dışından, 4 milyar 83 milyon 331 bin lirası da yurt içinden olmak üzere toplam 14 milyar 832 milyon 69 bin liralık kaynak beyan edilmiş ve bu varlıklar üzerinden 419 milyon 141 bin lira vergi tahakkuku gerçekleştirilmişti.

        Uygulamanın ikinci döneminde; 16 milyar 201 milyon 199 bin lirası yurt dışından, 16 milyar 269 milyon 276 bin lirası da yurt içinden olmak üzere toplam 32 milyar 470 milyon 475 bin lira varlık beyan edilmiş ve bu varlıklar üzerinden 1 milyar 137 milyon 487 bin lira vergi tahakkuk ettirilmiştir.

        Diğer taraftan, Aralık ayı içinde banka ve aracı kurumlara beyan edilen varlıkların bu kurumlarca bildirimine ilişkin süre 15 Ocak 2010 tarihinde sona ereceğinden, yukarıdaki rakamlar bu bildirimlerden sonra netleşecektir.

        Saygıyla Duyurulur.


BU HABERİ SOSYAL MEDYA DA PAYLAŞ