2010 ASGARİ ÜCRETİ BELİRLENDİ.

22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun 39 uncu maddesi gereğince, iş sözleşmesi ile çalışan ve İş  Kanunu kapsamında olan veya olmayan  her türlü işçinin asgari ücretini tespit etmekle görevli Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından, 2010 yılı için tespit edilen ASGARİ ÜCRET, 31.12.2009 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak 01.01.2010 tarihinden itibaren yürürlüğü girmiştir.

 II- ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONUNUN KARI  İLE; 

1- 16 yaşını doldurmuş işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretleri;

     a- 01.01.2010- 30.06.2010 tarihleri arasında günlük 24,30 Tl., aylık brüt 729,00 TL.,

     b- 01.07.2010- 31.12.2010 tarihleri arasında ise günlük 25,35 Tl, aylık brüt 760,50 TL.

olarak tespit edilmiştir.

2- 16 yaşını doldurmamış işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretleri; 

     a- 01.01.2010 – 30.06.2010 tarihleri arasında günlük 20,70 Tl. aylık brüt 621,00 TL.,

                 b- 01.07.2010 -31.12.2010 tarihleri arasında ise günlük 21,60 Tl, aylık brüt 648,00 TL .

olarak tespit edilmiştir.

 

            III- ASGARİ ÜCRETE GÖRE SİGORTA PRİMİNE ESAS KAZANÇ TUTARLARI : 

                        A- 16  Yaşından Büyük İşçiler İçin :   

UYGULAMA DÖNEMİ

 

ALT SINIRI

 

ÜST SINIRI

 

 

GÜNLÜK

AYLIK

 

GÜNLÜK

AYLIK

01.01.2010 – 30.06.2010

24,30

729,00

 

157,95

4.738,50

01.07.2010 – 31.12.2010

 

25,35

760,50

 

164,78

4.943,25

  

                        B- 16  Yaşından Küçük İşçiler İçin :   

UYGULAMA DÖNEMİ

 

ALT SINIRI

 

ÜST SINIRI

 

 

GÜNLÜK

AYLIK

 

GÜNLÜK

AYLIK

01.01.2010 – 30.06.2010

20,70

621,00

 

134,55

4.036,50

01.07.2010 – 31.12.2010

 

21,60

648,00

 

140,40

4.212,00

                              

            IV- ASGARİ ÜCRETİN NET HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ  (4/a kapsamında) 

01.01.2010 -  30.06.2010   SSK KAZANÇ ALT SINIRI (TL/AY) 729,00 (*)

 

16 YAŞINI DOLDURMUŞ İŞÇİLER İÇİN

ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI

 

16 YAŞINI DOLDURMAMIŞ İŞÇİLER İÇİN

ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI

 

ASGARİ ÜCRET 729,00   ASGARİ ÜCRET 621,00
SSK PRİMİ %14 102,06   SSK PRİMİ %14 86,94
İŞSİZLİK SİG.FONU % 1 7,29   İŞSİZLİK SİG.FONU % 1 6,21
GELİR VERGİSİ % 15 38,27 (**) GELİR VERGİSİ % 15 24,50
DAMGA VERGİSİ % 6 4,37   DAMGA VERGİSİ % 6 3,73
KESİNTİLER TOPLAMI 151,99   KESİNTİLER TOPLAMI 121,38
NET ASGARİ ÜCRET 577,01 (***) NET ASGARİ ÜCRET 499,62

 

İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY)   İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY)

 

ASGARİ ÜCRET 729,00   ASGARİ ÜCRET 621,00
  SSK PRİMİ % 19.5 (İşveren Payı) 121,10
SSK PRİMİ % 19.5 (İşveren Payı) 142,16   İŞSİZLİK SİG.FONU (İşçi Payı Farkı)

 

(Alt Sınır-Asg.Ücr.) x (% 1) (1)

1,08
  İŞVEREN İŞSİZLİK SİG.FONU % 2 12,42
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA FONU % 2 14,58   İŞSİZLİK SİG.FONU (İşveren Payı Farkı)

 

(Alt Sınır-Asg.Ücr.) x (% 2) (2)

2,16
  SSK ALT SINIR PRİM FARKI

 

(Alt Sanır-Asg.Ücr.) x (% 14 + % 19.5) (3)

36,18
İŞVERENE TOPLAM MALİYET 885,74   SSK+İŞSİZ.SİG.PRİMİ FARK TOPLAMI

 

(1)+(2)+(3)

39,42
  İŞVERENE TOPLAM MALİYET 793,94

 

            V- KAPICILAR İÇİN ASGARİ ÜCRETİN NET HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ 


KAPICILAR İÇİN ASGARİ ÜCRETİN HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ  (TL/AY)

 

(Not : Kapıcılar, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23. maddesi gereğince  Gelir Vergisinden, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun (2) Sayılı Tablonun lV. bölümünün (34) numaralı fıkrası gereğince  Damga Vergisinden  muaf tutulmaktadır.)

NET ASGARİ ÜCRETİN HESABI   İŞVERENE MALİYETİ
ASGARİ ÜCRET 729,00   ASGARİ ÜCRET 729,00
SSK PRİMİ %14 102,06   SSK  İŞVEREN PRİMİ % 19,5 142,16
İŞSİZLİK SİG.FONU % 1 7,29   İŞSİZLİK SİG.FONU % 2 14,58
KESİNTİLER TOPLAMI 109,35   İŞVERENE TOPLAM MALİYET 885,74
NET ASGARİ ÜCRET 619,65  
           


Sigorta primi hesaplamasında, 5510 sayılı Kanunun 82. maddesi hükmüne göre, Sigorta Primine Esas Günlük Kazancın Alt Sınırı, 16 yaşından büyükler için tespit edilen günlük asgari ücret olacağından dolayı, SPEK alt sınırı dikkate alınmıştır.

- Gelir vergisi hesaplamasında; 193 Sayılı G. V. Kanunu’nun 32 maddesi uyarınca işçinin, bekar ve çocuksuz olduğu ve sadece kendisi dikkate alınarak, Asgari Geçim İndirimi uygulanmıştır.

- Net ele geçen asgari ücrete 54,68 TL asgari geçim indirimi ilave edilmiştir.


BU HABERİ SOSYAL MEDYA DA PAYLAŞ