ECZANELERDE ALINAN KATKI PAYI NASIL MUHASEBELEŞTİRİLMELİDİR ?

ECZANELERDE ALINAN KATKI PAYI NASIL MUHASEBELEŞTİRİLMELİDİR ?

Sağlık kuruluşlarından alınan katkı paylarında yeni düzenlemeye gidildi.

Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanan Tedavi Katılım Payının Uygulanması Hakkında Tebliğ’e göre, kapsama dahil kişilerin sağlık kurum ve kuruluşlarındaki ayakta tedavilerine ilişkin hekim ve diş hekimi muayenelerinden birinci basamak sağlık kuruluşları ve aile hekimliği muayenelerinde 2 lira, ikinci ve üçüncü basamak resmi sağlık kurumlarında 8 lira, özel sağlık kurumlarında 15 lira katılım payı alınacak.

Kapsama dahil kişilerin ayakta tedavilerinde hekim ve diş hekimi muayeneleri sonucunda reçete düzenlenmemesi veya reçete edilen ilaçların temini amacıyla eczanelere müracaat edilmemesi durumunda birinci basamak sağlık kuruluşları ile aile hekimliği muayenelerinde katılım payı alınmayacak.

İkinci ve üçüncü basamak resmi sağlık kurumları ile özel sağlık kurumlarındaki muayenelerde ise katılım payı tutarlarında 3 lira indirim yapılacak.

Bu Anlamda ECZANELER – HASTALAR arasında sorunların yaşanmasına sebep olan uygulama ECZANELER ile VERGİ DENETİM Personeli arasında da sorun yaratacaktır. Çünkü Eczaneler Katkı Payına Nasıl Bir belge düzenleyeceklerini veya Muhasebeciler de Nasıl Muhasebe Kaydı atacaklarını tam bilememektedirler.

Size Konuyu Bir Örnek ile Özetleyelim : SGK. Çalışanı Bay Emre Bey Devlet Hastanesine Başvurmuş ve 100 TL’lik İlaç Eczaneden Almıştır. Bu İlaçlar için % 20 İlaç Katkı Payı ve 8 TL Devlet Hastanesi Katkı Payı tahsil Edilmiştir. Bu İşlem İçin Aşağıdaki şekilde işlem yapılmalıdır.

1- Perakende Satış Fişi Düzenlenirken :

a) İlaç Katkı Payı % 20 = 20 TL

b) Muayene Katkı Payı  =    8 TL

Toplam                             28 TL Tahsil edilmelidir.

2) Yazar Kasada Muayene Katkı Payı KDV Oranı % 0 Tanımlanmalıdır.

3) Muhasebe Kaydı Aşağıdaki Gibidir:

——————-  /  ————————

100 Kasa                        28,00 TL

600 Y.İçi Satışlar          18,50 TL

391 Hes. KDV.               1,50 TL

120 SGK Katkı Payı         8,00 TL

…. Perakende Satış Fişi İle İlaç Satışı

——————-  /  ————————

———————-  /  ————————

120 SGK İlaç Bedelleri              80,00 TL

600 Y.İçi Satışlar          74,10 TL

391 Hes. KDV.               5,90 TL

SGK Kesilen 100 TL’lik İlaç Bedeli 80 TL Katkı Faturası

———————-  /  ————————

102 Bankalar                          72,00 TL

120 SGK Kurumu     72,00 TL

SGK’dan Gelen Havale Bedeli (Katkı Payı Faturası)

———————-  /  ————————

Bu Şekilde Fatura ve Perakende Fiş Düzeninin uygulanmasının yararlı olacağını düşünmekteyiz.

120 SGK Hesabı Kontrol edildiğinde 80 TL- 8 TL Muayene Katkı Payı Kesilecek = 72 TL Eczacının Banka Hesabına aktarılmış olacaktır.

Tüm Eczanelerin Muayene Katkı Payının Doğru uygulamasını aksi takdirde ECZACI-HASTA sorununun yanına ECZACI-VERGİ DENETMENİ sorunu ortaya çıkacaktır.

————————————————————–

Sayın
 
Maliye Bakanlığı tarafından verilen 19.11.2009 Tarih 229-1054 Sayılı Özelge Ekte olup, İlgili Özelgede de açıklandığı üzere, Hastalardan Alınacak Katkı Paylarından KDV tahsil edilmeyeceği ve Herhangi bir belge (FATURA-PERAKENDE SATIŞ FİŞİ) düzenlenmesine gerek olmadığı söylenmektedir.
 
Ancak Hastadan alınan Katkı Payının İşletme Kasasına girişi ve Müşteriye parayı tahsil ettiğine dair bir belgenin de düzenlenmesi gerektiği tabiidir. Bu nedenle Tahsilatları için düzenlenecek belge tahsilat makbuzu
düzenlenmelidir.  Ancak Eczanelerde Tahsilatlar genellikle KREDİ KARTI ile yapıldığı ve Tahsilat Makbuzu düzenlemenin güçlüğü nedeniyle Perakende Satış Fişinde Avans Tahsilat Olarak düzenlenmesi tarafımdan önerilmiştir. Kredi Kartı ile veya nakit olarak alınan bu katkı paylarının KDV beyannamesine, Gelir Vergisine etkisi olmadığı ve Kredi Kartı Slipleri ile Perakende Satış Fişinin tutturulmuş olması sebebiyle VERGİ İDARESİ ile ilgili sorun ortadan kalmaktadır.
 
İlgili Müktezada da Net olarak hiç bir belge düzenlenmez dememkte, Fatura veya Perakende Satış Fişi Düzenlenmez demektedir. Ayrıca Perakende Satış Fişindeki her tutarın KDV veya YILLIK vergiyle ilgili olmadığı bu bilgilerin VUK 3. maddesindeki Vergiyi doguran olayın doğru yansıtılması olarak algılamak gerekir.
 
Bu nedenlerle HASTA KATILIM PAYLARI için sıkıntıya mahal vermemek için, ilgili makalemde yazıldığı gibi KDV.siz Departman açtırılması ve Bu departman tutarlarının SGK hesabına alınarak kapatılması gerekir.
 
Bilgilerinize Sunarım
Ahmet GÜNDÜZ
YMM

BU HABERİ SOSYAL MEDYA DA PAYLAŞ