TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KANADA ARASINDA GELİR VE SERVET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINA ENGEL OLMA ANLAŞMASI İMZALANDI.

Türkiye Cumhuriyeti İle Kanada Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması İmzalandı. 

Türkiye Cumhuriyeti İle Kanada Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması 14 Temmuz 2009 tarihinde Ottava’da imzalandı. 

Türkiye adına Gelir İdaresi Başkanı Sayın Mehmet KİLCİ ile Kanada adına Dışişleri ve Uluslararası Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın James FOX tarafından imzalanan bu Anlaşma ile her iki ülke yatırımcıları açısından Türkiye ve Kanada’nın daha cazip hale getirilmesi amaçlanmaktadır.
Anlaşma iki ülke Parlamentosu tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girecektir.
Anlaşma ile genel olarak vergilendirme hakkı, geliri elde eden kişinin yerleşik olduğu ülkeye verilmekte, gelirin elde edildiği ülkenin vergilendirme hakkı kar payı, faiz ve gayrimaddi hak bedellerinde belli oranlarla sınırlandırılmaktadır. Ayrıca bir ülke teşebbüsünün, diğer ülkede 6 aydan kısa süren inşaat şantiyesi, yapım, montaj veya kurma projesi ile bunlara ilişkin gözetim faaliyetlerinin, faaliyetin icra edildiği ülkede vergilendirilmemesi öngörülmektedir.
Diğer taraftan, Anlaşmada yer alan Bilgi Değişimi maddesi sayesinde iki ülkenin vergi kayıp ve kaçağı ile daha etkin bir mücadele yürütmeleri mümkün olacaktır.
Türkiye’nin bugüne kadar sonuçlandırdığı Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarının sayısı 78’e ulaşmış olup, bunlardan 71’i yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.


BU HABERİ SOSYAL MEDYA DA PAYLAŞ