MARKA PATENT VEKİLLİK SINAVI SORULARI ÖRNEKLERİ

MARKA PATENT VEKİLLİK SINAVI SORULARI ÖRNEKLERİ (2007 YILI BASKISINDAN ALINMIŞTIR)

MARKA VEKİLLİĞİ SORU BANKASI

 (2007 Yılı Güncellenmiş)

 

SORU 1: Aşağıdakilerden hangisi ayırt edici işaretlerden biri değildir?

a) Marka              

b) Patent              

c) Coğrafi İşaret   

d) Tasarım           

e) Şirket Ünvanı

 

SORU 2 :Aşağıdakilerden hangisi Fikri Haklar içerisinde yer almaz?

a)Cd üzerindeki hakkın korunması

b)Marka üzerinde hak sahibinin haklarının korunması

c)Sanayideki bir ürünün yeni bir buluş üzerindeki hakkın korunması

d)Sinema filmleri üzerindeki hakkın korunması,

e)Hiçbiri

 

SORU 3:Aşağıdakilerden hangisi fikri bir ürün değildir ?

a)Endüstriyel Tasarım

b)Patent

c)Faydalı Model

d)İşletme Ünvanı

e)Marka

 

SORU 4:Fikri düşüncenin, aklın ortaya çıkardığı ürüne ne denir?

a)Marka

b)Sınai Hak

c)Mal

d)Fikri Ürün

e)Patent

 

SORU 5:Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin mal ve hizmetlerinin başka işletmenin mal ve Hizmetlerinden  ayırt etmeye yarayan sözcük, şekil ve işaretler şeklinde tanımlanmıştır?

a)Patent

b)Endüstriyel Tasarım

c)Marka

d)Eser

e)Tabela

 

SORU 6:Aşağıdakilerden Hangisi Fikri Mülkiyet Haklarından biridir?

a)Marka

b)Patent

c)Endüstriyel Tasarım

d)İşletme Adı

e)Bilgisayar Programı

 

SORU 7:Aşağıdakilerden hangisi belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri ile bulunduğu yörenin, bölgenin  veya ülke ile özdeşmiş ürünü gösteren Sınai haklardır.

a)Marka

b)Patent

c)E.Tasarım

d)Coğrafi İşaret

e)Coğrafi Ürünler

 

SORU 8: Aşağıdakilerden hangisi Marka korumasından yararlanamaz?

a)T.C. vatandaşı olanlar

b)Paris Sözleşmesine taraf olanlar

c)Dünya Ticaret Örgütü Anlaşmasına taraf olan ülke vatandaşları

d)Karşılıklılık ilkesine göre marka hakkı tanınan ülke vatandaşları

e)Birleşmiş Milletler Teşkilatı üyesi ülke vatandaşları

 

SORU 9:Üzerinde hak doğuran, bir değeri olan, mal ve hizmetleri tek başına temsil edebilen haklara Ne denir?

a)Fikir

b)Patent

c)Marka

d)E.Tasarım

e)Eşya Adı

 

SORU 10:Aşağıdakilerden hangisi mal veya hizmetin yapıldığı yöreyi, bölgeyi belirtmeyen işaretlerdir?

a)Menşe Adı

b)Mahreç İşareti

c)Coğrafi İşaret

d)Coğrafi Ürün

e)Hiçbiri

 

SORU 11:Aşağıdakilerden hangisi Fikri Haklara girer?

a)Marka

b)Bilgisayar programı

c)E.Tasarım

d)Patent

e)Hiçbiri

 

SORU 12:Aşağıdaki anlaşmaların hangisi markalarla ilgili değildir?

a)Fikri Haklar Sözleşmesi

b)Paris Sözleşmesi

c)Lahey Sözleşmesi

d)Madrid Protokolü

e)Madrid Anlaşması

 

SORU 13:Türkiye markalarla ilgili aşağıdaki sözleşmelerin hangisine taraf değildir?

a)Madrid Sözleşmesi

b)Paris Sözleşmesi

c)Uluslar arası Ankara Anlaşması

d)Nis Anlaşması

e)Viyana Anlaşması

 

 

SORU 14:Aşağıdaki sözleşmelerin hangisinde Fikri Mülkiyet kavramı en geniş şekilde kullanılmıştır?

a)Dünya Ticaret Örgütü

b)Trips Anlaşması

c)Patent İşbirliği Anlaşması

d)Paris Sözleşmesi

e)Paris Anlaşması

 

 

SORU 15:Aşağıdaki Anlaşmaların hangisi Coğrafi İşaretler bakımından önem taşır?

a)Viyana Sözleşmesi

b)Madrid Sözleşmesi

c)Madrid Anlaşması

d)Atina Anlaşması

e)Patent İşbirliği Anlaşması

 

 

SORU 16:Aşağıdakilerden hangisi Madrid Anlaşması ile Madrid Protokolü arasındaki fark değildir?

a)Madrid Anlaşması uluslararası tescil için başvuruda bulunmadan önce ilgili markanın ülkesinde tescili şarttır.

b)Madrid Protokolüne göre, markanın kendi ülkesinden sonra veya markanın tescili için yapılan başvuru işlemleri tamamlanmadan hak sahibi, protokol gereğince uluslararası tescil talebinde bulunabilir.

c)Madrid Anlaşması’na göre başvurular sadece Fransızca yapılabilir

d)Madrid Protokolüne göre başvurular hem İngilizce hem Fransızca yapılabilinir.

e)Hiçbiri

 

 

SORU 17:Aşağıdakilerden hangisi Madrid Anlaşması ile Madrid Protokolü arasındaki Fark değildir?

a)Madrid Anlaşması uluslararası tescil işlemleri tamamlandıktan sonra, markanın kendi ülkesinde de tescil edilmesi talebi üzerine taraf devlet, 12 ay içinde bu talebe yönelik cevaplarını bildirmek zorundadır.

b) 12 aylık süre içinde cevap verilmez ise Anlaşmaya göre, talebi kabul etmiş sayılır.

c) Madrid Protokolü a şıkkındaki süreyi 18 aya kadar uzatmaktadır.

d)Madrid Anlaşması’na göre markanın herhangi bir sebeple kendi ülkesinde iptali, Uluslararası tescilli markanın geçerli olduğu tüm ülkelerde etki yapmak üzere otomatik olarak iptalini sağlar Oysa Madrid Protokolü ulusal tescilin iptal edilmesi halinde, bu uluslar arası tescilin ulusal tescillere dönüştürülmesine imkan sağlamaktadır.

e)Hiçbiri

 

 

SORU 18:Aşağıdaki Anlaşmaların hangisi Markaların sınıflandırılması ile ilgilidir?

a)Paris Anlaşması

b)Atina Anlaşması

c)Madrid Anlaşması

d)Nis Anlaşması

e)Madrid Protokolü

 

 

SORU 19:Aşağıdakilerden hangisi marka tecavüz niteliği taşımamaktadır?

a)İzinsiz olarak markanın veya benzerinin taklit edilmesi

b)Tescilli bir Marka ve ayırt edici işaretin ayırt edici şekline zarar verecek şekilde işaretin kullanılması

c)Bilindiği veya bilinmesi gerektiği halde markayı ticari olmayan bir şekilde elinde tutmak

d)Sözleşmeye dayalı lisans yoluyla verilmiş lisansı izinsiz olarak başkasına devretmek

e)Kendisinde bulunan markanın kimden aldığını söylemekten kaçınmak

 

SORU 20:Aşağıdakilerden hangisi Marka Çeşitlerinden değildir?

a)Mal Markası

b)Hizmet Markası

c)Mal ve Hizmet Markası

d)Ortak Marka

e)Şirket Markası

 

 

SORU 21:Madrid Protokolüne göre Marka Tescil Müracaatında kim bulunamaz?

a)Madrid Protokolüne taraf olan ülke gerçek veya tüzel kişileri

b)Sadece Madrid Anlaşmasına taraf olan ülkelerde yaşayan gerçek ve tüzel kişiler c)Madrid Protokolüne taraf olan ülkelerde yaşayan gerçek veya tüzel kişiler

d)Madrid Protokolü ülkelerde yerleşik olan gerçek veya tüzel kişiler

e)Madrid Protokolüne taraf olan ülkelerde yaşayan gerçek veya tüzel kişiler

 

 

SORU 22:Madrid Protokolüne göre, başvurular hangi dillerde yapılabilir?

a)İngilizce-Fransızca

b)Almanca-Rusça

c)Rusça-İngilizce

d)İtalyanca-Fransızca

e)Almanca-İngilizce

 

 

SORU 23:Uluslararası Marka tescilinde koruma süresi kaç yıldır?

a)7

b)5

c)10

d)20

e)1

 

 

SORU 24:Madrid Protokolünün Önemi aşağıdakilerden hangisi değildir?

a)Protokol, Anlaşmanın ilkelerini kabul eder,

b)Protokole göre marka başvurusu yapmak isteyen tek bir başvuru, tek bir dil kullanarak başvuru yapar,

c)Protokolle, başvuru protokole taraf olan devletlerde geçerlidir.

d)Protokolle, başvuru protokole taraf olmayan ülkelerde geçerli değildir.

e)Bu protokole üye olmayan ülkelerde bu başvuruyu kendileri kabul edebilirler.

 

 

SORU 25:Madrid Protokolüne göre başvuru nereye yapılır?

a)WIPO

b)TPE

c)Dış İşleri Bakanalığı’na

d)Sanayi Bakanlığı’na

e)Hiçbiri

 

 

SORU 26:Madrid Protokolüne göre ulusal ofisin başvuruyu WIPO gönderme süresi ne kadardır?

a)2 Ay

b)6 ay

c)8 ay

d)12 ay

e)3 ay

 

 

SORU 27:Uluslararası markanın esas markaya bağlı olma süresi ne kadardır?

a)7 yıl

b)2 yıl

c)10 yıl

d)15 yıl

e)5 yıl

 

 

SORU 28:Madrid Protokolüne göre, başvurular nerede yayımlanır?

a)News Week

b)WIPO Gazetesi

c)Marka Bülteninde

d)Birleşmiş Milletler Gazetesi

e)Resmi Gazete

 

 

SORU 29: “bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal ve hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilen, baskı yoluyla yayımlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işareti içerir” Yukarıdaki tanım hangi Sınai Hakka aittir?

a)Patent

b)Coğrafi işaret

c)Marka

d)E.Tasarım

e)Ticaret Ünvanı

 

 

SORU 30:Aşağıdakilerden hangisi Marka örneğidir?

a)Adebas

b)Arçelik

c)www.alomaliye.com

d)Saf sabun

 

 

SORU 31:Aşağıdakilerden hangisi Markanın mülkiyet değişikliği değildir?

a)Devir

b)Bölünme

c)Cebri İcra ile Satış

d)Miras Yolu ile intikal

e)Hiçbiri

 

 

SORU 32:Mevzuatta olmayan Marka çeşitleri Nelerdir?

a)Ses , Koku Markası

b)Tanınmış Marka

c)Uluslar arası Marka

d)Ortak Markası

e)Garanti Markası

 

 

SORU 33:Aşağıdakilerden hangisi Ticari Marka Örneği Değildir?

a)IBM

b)Show

c)Yurtiçi Kargo

d)Fikrinize Sahip Çıkın

e)Fikrinizin Pasaportu var mı?

 

 

SORU 34:Aşağıdakilerden hangisi Hizmet Markası Örneği Değildir?

a)Sükse Ayakkabı

b)Selen Kolonyası

c)IBM Bilişim

d)İbo Show

e)Calgon

 

 

SORU 35:Aşağıdakilerden hangisi Garanti markası örneğidir?

a)TSE

b)Buderus

c)Halim Kundura

d)Seda Sayan

e)İbo Show

 

 

SORU 36:Aşağıdakilerden hangisi Garanti Markasının özelliklerinden değildir?

a)Devrinin Sicile Kaydı Şarttır

b)Lisansa konu olur

c)Teknik yönetmeliklere, şartlarına uyan herkes tarafından kullanılabilir

d)Lisansa konu olmaz

e)Garanti Markası şartlarına uymayanlara Cezai yaptırımlar uygulanır.

 

 

SORU 37:Aşağıdakilerden hangisi marka elde edilme yolu değildir?

a)Tescil

b)Kullanım ile

c)Devir Alma

d)Lisans Alma

e)Sahibinden habersiz kullanma

 

 

SORU 38:Aşağıdakilerden hangisi Marka başvurusu sırasında istenmez?

a)Başvuru Formu

b)Marka Örneği

c)Başvuru ücreti ödenti makbuzu

d)Marka Lisans Sözleşmesi

e)Rüçhan Hakkı Belgesi

 

 

SORU 39:Aşağıdakilerden hangisinde Rüçhan hakkı yoktur?

a)Uluslararası marka başvurusu öncesi ulusal başvuru yapılmışsa,

b)Milletlerarası anlaşmalarla rüçhan hakkı tanınmışsa,

c)Sergi ve teşhirden doğan rüçhan hakkı vardır.

d)Satış nedeniyle rüçhan hakkı vardır

e)Hepsi

 

 

SORU 40:Aşağıdakilerden hangisi Marka olarak tescil edilemez?

a)Renk Alışımı

b)Grafik çizim

c)Tasarım

d)koku

e)coğrafi İşaret

 

 

SORU 41:Aşağıdakilerden hangisi marka olarak tescil edilmez?

a)insan figürü

b)Hayvan figürü

c)padişah tuğrası

d)Bir kuş sesi

e)Bir insan adı

 

SORU 42:Marka ve Tasarım Arasındaki Fark aşağıdakilerden hangisi değildir?

a)Tasarım, Ürünün tümü, veya bir parçası veya üzerindeki süslemenin, çizgi, şekil, biçim, renk, doku, malzeme, veya esneklik gibi insan duyguları ile algılanan çeşitli unsur veya özelliklerden oluşur.

b)Tasarım bir ürünün kaynağı yerine, dış görünümü ile diğer ürünlerden farklı olması özelliği vardır.

c)Tasarımın ayırt edicilik vasfı ile markadaki ayırt edicilik vasfı aynı amaca yöneliktir.

d)Tasarımın yeni ve orijinal olması gerekir, Marka için böyle özellik olma şartı yoktur.

e)Tasarımın marka olarak tescil edilebilmesi için ayırt edicilik özelliğinin oluşması gerekir.

 

 

SORU 43:Marka ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?

a)Marka tescil edilmemişse haksız bir işaret vardır.

b)Bir mal veya hizmet ambalajının marka olarak tescili marka sahibine marka hakkının tümünü sağlar.

c)İnhisari hak sağlamayan tüm unsurlar tescil belgesinde belirtilmelidir.

d)Tek harfin marka olarak tescil edilmesi mümkün değildir.

e)Marka olan işaret, mal veya hizmetin karekteristik özelliğini yansıttığı sürece ayırt ediciliğini güçlendirir.

 

 

SORU 44: İnternette kullanılmak üzere marka olarak tescil edilmek istenen aşağıda yer alan işaretlerin hangisi ayırt edici özelliği daha yüksektir?

a)Byte

b)Ekstra

c)Super

d)Online

e)Superline

 

 

SORU 45:Aşağıdakilerden hangisi markanın unsurlarından biridir?

a)Teşebbüs Sahibi,

b)İlan

c)Malın menşeini gösterme

d)Malın kalitesini garanti etmek

e)Tanınmışlık

 

 

 

SORU 46:Aşağıdakilerden hangisi Markanın işlevleri Nelerdir?

a)Ayırt edicilik

b)Teşebbüs Sahibi

c)Marka İşareti

d)Tasarım

e)Tanınma düzeyi

 

 

SORU 47:Marka Tanınmışlığı hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

a)Alelade marka, tanınmış olan markalardır.

b)Alelade marka, tanınmış olsun olmasın tüm markalardır.

c)Tanınmış marka, diğer adı maruf markadır

d)Tanınmış marka, diğer adı ile dünya markası veya uluslar arası markadır.

e)Tanınmış marka, mal ve hizmetin yöneldiği alıcı çevresinde veya sektörde herkes tarafından bilinmiş olmayı gerektirir.

 

 

SORU 48:Aşağıdakilerden hangisi Koruma yeri bakımından marka sınıfları değildir?

a)Ulusal Marka

b)Yerel Marka

c)Uluslar arası Marka

d)Müseccel Marka

e)Topluluk Markası

 

 

SORU 49:Aşağıdakilerden hangisi bir garanti markası değildir?

a)İSO

b)TSE

c)TM

d)Vestel

e)CE

 

SORU 50:Aşağıdakilerden hangisi marka olarak tescil edilebilir?

a)Düz çizgi

b)Dikdörtgen şekli

c)Elips Şekli,

d)Gözlük Resmi

e)ZE yazısı

 

 

SORU 51:Aşağıdakilerden hangisi marka olarak tescil edilebilir?

a)Gıda için:Döner Resmi

b)Pil için : Pil Resmi

c)Laser Çekimi için:LASER yazısı

d)Sağlık hizmeti için : Doktor

e)Temizlik için:Fast SERVİS

 

 

SORU 52: Aşağıdakilerden hangisi Marka Unsurlarından değildir?

a)Marka, bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini ayırt eden işaretlerdir.

b)Marka, Ayırt Edici işaretlerdir.

c)Teşebbüs Sahibi

d)Baskı yoluyla çoğaltılabilmesidir.

e)Marka pazarlanabilmelidir.

 

 

SORU 53:Marka ile ticaret ünvanı arasındaki fark nedir?

a)Marka mal ve hizmetlerin birbirinden ayırmaya yarar.

b)Ticaret ünvanı bir işletmenin sahibi veya başka işletmelerden ayırt etmeye yarar

c)Ticaret ünvanları aynı zamanda marka olarak tescil edilebilir.

d)Marka işletme adından farklıdır.

e)Marka ile işletme adı arasında fark yoktur.

 

 

SORU 54:Bir Markanın fonksiyonları nelerdir?

a)Malın Menşeini göstermek,

b)Ayırt edici olmak

c)Reklam yapmayı sağlaması

d)Alıcı seçmek

e)itibarını azaltmak

 

 

SORU 55:Marka Hakkının kanuni niteliği nedir?

a)Ayni hak

b)kişisel hak

c)Medeni hak

d)sınırlı kişisel hak

e)Mutlak hak

 

  

SORU 56:Marka ne zaman hukuken doğar?

a)Tescil

b)Tescil başvurusu ile

c)Kullanılmakla

d)Tescil edilmemişse kullanılmasıyla, kullanılmamışsa tescil anında

e)Tescil edilmemişse tescil anında, kullanılmamışsa kullanılma anında doğar,

 

 

SORU 57:Aşağıdaki marka hakkının sağladığı yararlardan biri değildir?

a)Kullanma

b)Lisans verme

c)Devretme

d)Kiralama

e)Hiçbiri

 

 

SORU 58:Markanın tescili aşağıdaki durumlardan hangisinde kesin koruma sağlar?

a)Kullanma

b)Koruma

c)Yararlanma

d)Geliştirme

e)Reklam

 

 

SORU 59:Marka hakkının üçüncü kişilere karşı ileri sürülebileceği tarih ne zamandır?

a)Tescil tarihi

b)Kullanılmaya başlandığı tarih

c)tescil için başvuru

d)marka bülteninde yayımlandığı

e)Marka Belgesinin alım tarihi

 

 

SORU 60:Marka ile ilgili Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a)Mark hakkının üçüncü kişilere karşı sunulma hakkı yayımlandığı tarihten başlar.

b)Marka tescili yayımlanmadığı tarihten sonra doğabilecek durumlarda ilgili olarak tazminat talep edilebilir.

c)Başvurunun yayını ile doğan haklar tescilin yayınıyla beraber tescilli markadan doğan hak kapsamındadır.

d)Tescil ilkesinin istisnası yoktur. Hiçbir marka tescil edilmedikçe korunamaz.

e)Mahkeme, öne sürülen iddiaların geçerliğine ilişkin tescilin yayımlanmasından önce karar veremez.

 

 

SORU 61:Markanın Manevi hakları nelerdir?

a)Lisans

b)Kullanma

c)itibar-Tanınmışlık

d)Devir

e)Kiralama

 

 

SORU 62:Marka Tescil başvurusu nereye yapılır?

a)TPE’ye

b)Ticaret Siciline

c)Tapu Siciline

d)İhtisas Mahkemesine

e)Notere

 

 

SORU 63:Aşağıdakilerden hangisi bir işaretin öncelikle bu işareti seçip tescil ettiren yada tescil için başvuran kişi adına marka olarak tescil edilmesini sağlayan ve bu işareti aynı veya benzer mal ve hizmetler için tescil ettirmek isteyen sonraki kişilerin bu taleplerini önlenmesini sağlayan hakka ne denir?

a)Tescil hakkı

b)Koruma

c)İnhisar hakkı

d)Rüçhan

e)Hiçbiri

 

 

SORU 64:Tescil edilen markanın sahip olduğu, mutlak haktan doğan ve başkalarına bu markanın kullanılmasını ya da tescilini ya da iltibasını önleme yetkisi veren hakka ne denir?

a)Rüçhan

b)Koruma

c)İnhisari hak

d)Tescil hakkı

e)Hiçbiri

 

 

SORU 65:Markanın itibarına zarar verecek olan işareti tescil ettirmek isteyen kişinin bu talebi nereye yapılır?

a)Mahkemeye

b)Ticaret Siciline

c)Markalar Dairesine

d)Patent Dairesine

e)Hepsine

 

 

SORU 66:Marka hakkı ne zaman doğar?

a)Tescille

b)Kullanımla

c)Hem tescil hem kullanımla,

d)Kullanılmamış tescille, Kullanılmış ise kullanımla,

e)Hepsi

 

SORU 67:Marka hangi hallerde tescil edilir?

a)Başvuru Formu eksik ise

b)Başvuru ücreti ödenmemiş ise

c)TPE tarafından uygun görülmüş ise

d)TPE tarafından Bültende yayınlanmış ve itiraz edilmemiş ise

e)Hepsi

 

 

SORU 68:Marka Sicil Kaydında hangi bilgiler bulunur?

a)Marka Örneği

b)Başvuru Tarihi

c)Marka Tescil Numarası

d)Markanın kullanıldığı mal ve hizmetlerin listesi

e)Marka Reklamı

 

 

SORU 69:Marka Sicil Kaydında hangi bilgiler bulunur?

a)Marka Sahibin adı soyadı, uyruğu

b)Tescil tarihi

c)Marka hakları ile ilgili bütün değişiklikler

d)Marka mal ve hizmetlerin sınıf veya sınıfları

e)Hepsi

 

 

SORU 70:Markalar nerede yayınlanır ve yayınlar kaç ayda bir çıkar,

a)Marka Bülteninde, Ayda Bir

b)Resmi Gazetede – İki ayda bir

c)Ticaret Sicili Gazetesinde- Aylık

d)Marka Bülteninde- İki ayda bir

e)Marka Bülteninde-Üç ayda bir


BU HABERİ SOSYAL MEDYA DA PAYLAŞ