ARSA ARAZİ İŞ YERİ VE KONUT SATIŞININ VERGİ KANUNLARI KARŞISINDAKİ DURUMU

Arsa, Arazi, işyeri, Konut veya gemi siciline kayıtlı gemi satışının Katma Değer Vergisi, Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi Karşısındaki durumu irdelendiğinde aşağıdaki husular ortaya çıkmaktadır.

KDV KANUNU AÇISINDAN : KDV. Kanunun 17. Maddesinin “r” bendi gereğince;

a)KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ için, 2 yıldan fazla aktifte kayıtlı gayrimenkullerin satışında bu madde gereğince KDV.den İSTİSNADIR.  Bu durum haricinde Arsa Satışları % 18,  150 M2 ve altı konutlarda % 1, 150 m2 aşan konutlar ile işyerlerinde % 8 (30.06.2009′a kadar-sonrası için % 18), Diğerlerinde de % 18 KDV uygulanacaktır.

b)GELİR VERGİSİ AÇISINDAN: Gelir Vergisi Mükellefleri olan Koll. Şti, Adi Kom. Şti. ve Şahıs Firmalarının aktiflerinde kayıtlı gayrimenkuller için KDV. Kanunun 17/r bendi gereğince bir istisna YOKTUR.  Bu durumda Arsa Satışları % 18,  150 M2 ve altı konutlarda % 1, 150 m2 aşan konutlar ile işyerlerinde % 8 (30.06.2009′a kadar-sonrası için % 18),  Diğerlerinde de % 18 KDV uygulanacaktır.

SATIŞ KARI AÇISINDAN:

a) KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ: KDV.5/e bendi gereğince 2 yıl aktifte bulunan Taşınmaz satışlarının Karının % 75′i Kurumlar Vergisinden İstisnadır.

b) GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ : Gelir Vergisi Mükelleflerinde Aktife kayıtlı gayrimenkuller için bir istisna YOKTUR.

Bilgilerinize


BU HABERİ SOSYAL MEDYA DA PAYLAŞ