TAPU HARÇLARINDA İNDİRİM YAPILDI ( 0,015) ORANI (0,005) ORANINA İNDİRİLDİ.

TAPU İŞLEMLERİNE İLİŞKİN NİSPİ HARÇLARIN YENİDEN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARAR

B.K.K. No 2009/14813
Resmi Gazete Tarihi 30/03/2009
Resmi Gazete No 27184
Kapsam
Karar Sayısı : 2009/14813492 sayılı Harçlar Kanununun (4) sayılı tarifesinin “I-Tapu İşlemleri” başlıklı bölümünün 20 numaralı fıkrasında yer alan nispi harçların yeniden belirlenmesine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 25/3/2009 tarihli ve 263 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun mükerrer 138 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 25/3/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

25/3/2009 TARİHLİ VE 2009/14813 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

KARAR

 

MADDE 1 - (1) 30/6/2009 tarihine kadar uygulanmak üzere, 492 sayılı Harçlar Kanununun (4) sayılı tarifesinin “I-Tapu İşlemleri” başlıklı bölümünün 20 numaralı fıkrasında sayılan tapu işlemleri üzerinden “binde 15″ nispetinde alınan tapu harçları “binde 5″ olarak yeniden belirlenmiştir.

MADDE 2 - (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - (1) Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.


BU HABERİ SOSYAL MEDYA DA PAYLAŞ