TAHSİL İMKANSIZLIĞI SEBEBİYLE TERKİN İLE İLGİLİ OLARAK TAHSİLAT İÇ GENELGESİ YAYINLANDI.

Tahsil İmkansızlığı Sebebiyle Terkin ile İlgili Olarak Tahsilat İç Genelgesi Yayınlandı.

Başkanlığımızca yayınlanan 2009/1 sayılı Tahsilat İç Genelgesinde; 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun “Tahsil İmkansızlığı Sebebiyle Terkin” başlıklı 106 ncı maddesinin birinci fıkrasında yapılan ibare değişikliğine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. 

Söz konusu Tahsilat İç Genelgesine ulaşmak için tıklayınız.


BU HABERİ SOSYAL MEDYA DA PAYLAŞ