İTHALATÇILAR BİLGİ FORMU DÜZENLEMEK ZORUNDADIR.
 
    İTHALATÇI BİLGİ FORMU          
               
               
Firma Ünvanı    :             
Vergi Numarası :             
Adres                 :            
Telefon/Fax/E-posta :           
                                              
               
Aşağıdaki tabloda gösterilen bilgilerin,yukarıda ünvan ve vergi numarası gösterilen firmaya ait olduğunu ve  
doğruluğunu onaylarım.          
               
               
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR          
AD SOYAD, İMZA, MÜHÜR          
               
               
               
               
               
               
               
  TEK DÜZEN HESAP NO HESAP ADI 2004 2005 2006 2007 2008
  620 Satılan Mamul Maliyeti          
  621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti          
  600 Yurtici Satışlar          
  601 Yurtdışı Satışlar          
  61- Satış İndirimleri          
  152 Mamuller          
  153 Ticari Mallar          
  690 Dönem Karı/Zararı          
  691 Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları          
  720 Direkt İşçilik Giderleri          
  - İthalatçı tarafından çalıştırılan işçilerin ilgili takvim yılı içinde ödenen sigorta prim-gün sayısı toplamı          
  - İthalatçının ilgili takvim yılı içinde yaptığı toplam ithalat miktarı (ABD Doları)          
  - İthalatçının ilgili takvim yılı içinde yaptığı toplam ihracat miktarı (ABD Doları)          
 

BU HABERİ SOSYAL MEDYA DA PAYLAŞ