2008 4. DÖNEM GEÇİCİ VERGİDE ENFLASYON MUH. UYGULANMAYACAKTIR.

Değerli Üyemiz, 12/01/2009

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Aralık / 2008 ayına ilişkin

verilere göre ; ÜFE’ deki artış, son 12 aylık dönemde % 8,11 Son 36 aylık dönemde

ise % 27,79 olarak hesaplanmıştır. Bu durumda; 2008/4. Geçici Vergi dönemi için enflasyon düzeltmesi (Muhasebesi ) yapılmayacaktır.

Son 36 Aylık artış oranın hesaplanması:

2008/ ARALIK ( Üretici Fiyatları Genel Endeksi ) ÜFE: 156,29

2005/ ARALIK ( Üretici Fiyatları Genel Endeksi ) ÜFE: 122,30

Son 36 Aylık ÜFE artışı (156,29: 122,30) = % 27,79

Son 12 aylık enflasyon artışı (ÜFE) % 8,11

Bu değerlere göre; 2008 YILI DÖRDÜNCÜ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİ İÇİN

ENFLASYON DÜZELTMESİ (MUHASEBESİ) YAPILMAYACAKTIR. 213 Sayılı

VUK Mükerrer 298. Maddede belirtilen şartlar oluşmamıştır. Söz konusu madde hükmüne

göre, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ÜFE artışının, içinde bulunulan dönem dâhil son üç hesap döneminde %100′den ve içinde bulunulan hesap döneminde % 10′dan fazla olması şartları tekrar birlikte sağlanana kadar enflasyon düzeltmesi uygulanmayacaktır.

Diğer bir anlatımla her iki değerdeki artışında birlikte aşılması koşulu oluşmamıştır.

Dolayısıyla bu dönem Enflasyon düzeltmesi (Muhasebesi) yapılmayacaktır. Ancak, münhasıran (sadece) sürekli olarak işlenmiş altın, gümüş alım-satımı ve imali ile iştigal eden ve kazançlarını Bilanço esasına göre tespit eden gelir veya  kurumlar Vergisi mükellefi olan kuyumcular, enflasyon düzeltme şartlarının (fiyat endeksindeki artışın, içinde bulunulan dönem dahil son üç hesap döneminde %100′den ve içinde bulunulan hesap döneminde %10′dan fazla olması oluşup oluşmadığına bakılmaksızın, 2008 ve müteakip yıllarda her geçici vergi dönemi ve hesap dönemi sonu itibarıyla enflasyon düzeltmesi yapmaları zorunludur. 

Münhasıran (sadece) sürekli olarak işlenmiş altın, gümüş alım-satımı ve imali ile iştigal eden mükelleflerin yapacakları düzeltmede kullanacakları ÜFE değerleri için Web sitemizin Pratik Bilgiler / Vergi / 9. sayfasında bulabilirsiniz.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Saygılarımla,


BU HABERİ SOSYAL MEDYA DA PAYLAŞ