KASIM 2008 BA BS FORMLARI VERİLME SÜRESİ 09.01.2009′A UZATILDI.
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI

 

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/39

Konusu : 05.01.2009 tarihine kadar verilmesi gereken 2008 yılı Kasım ayına ilişkin Ba ve Bs bildirim formlarının verilme süresinin uzatılmasına dair açıklama.
Tarihi : 05/01/2009
Sayısı : VUK-39/2009-1/Form Ba ve Form Bs-7
İlgili olduğu maddeler : 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 148, 149 ve Mükerrer 257’nci maddeleri.

1.Giriş:

 

381 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile düzenlemesi yapılan ve bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin 2008 yılı Kasım ayına ilişkin Form Ba (Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu) ve Form Bs (Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu) bildirimlerinin verilme süresinin uzatılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2-Yasal Düzenleme:

Bilindiği üzere, 381 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde 2008 yılına mahsus olmak üzere Ocak, Şubat ve Mart dönemlerine ilişkin olarak her ay için ayrı düzenlenen Ba ve Bs bildirim formlarının, 2008 yılı Nisan ayının 5 nci gününden itibaren Haziran ayının 5 nci günü akşamına kadar verilebileceği açıklanmıştı.

Ancak, 30/05/2008 tarih ve 35 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 2008 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarına ilişkin olarak ayrı ayrı düzenlenen “Form Ba” ve “Form Bs” bildirimlerinin verilme süresi 5 Kasım 2008 tarihi akşamına kadar uzatılmıştı.

Ayrıca, Başkanlığımızca yapılan değerlendirme sonucunda da; 2008 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarına ilişkin olarak her ay için ayrı düzenlenen “Form Ba” ve “Form Bs” bildirimlerinin verilme süresi 10 Kasım 2008 tarihi saat 24:00’e kadar uzatılmıştı.

Başkanlığımızca yapılan değerlendirme sonucunda; 2008 yılı Kasım ayına ilişkin olarak düzenlenen “Form Ba” ve “Form Bs” bildirimlerinin verilme süresi 09 Ocak 2009 tarihi saat 24:00’e kadar uzatılmıştır.

3-Sonuç:

Buna göre, 2008 yılının Kasım ayına ilişkin “Form Ba” ve “Form Bs” bildirimleri 09/01/2009 tarihi saat 24:00’e kadar verilebilecektir.

Duyurulur.

Kemal UNAKITAN
Maliye Bakanı


BU HABERİ SOSYAL MEDYA DA PAYLAŞ