VERGİ TECİL VE TAKSİTLENDİRME SÜRESİ 05 ARALIK 2008 TARİHİNE UZATILMIŞTIR
SERİ : B SIRA NO : 5 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ
Resmi Gazete No  
Resmi Gazete Tarihi 0/0/0
Kapsam  
 

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ

SERİ: B

SIRA NO: 5

 

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun[1] 48 inci maddesine istinaden hazırlanan Seri:B Sıra No:4 Tahsilat Genel Tebliği, 30 Ekim 2008 tarihli ve 27039 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Anılan Tebliğ ile şartları belirlenen tecil ve taksitlendirmeden yararlanmak için           28 Kasım 2008 günü mesai saati bitimine kadar belirlenmiş olan başvuru süresi  05 Aralık 2008 Cuma günü mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır.

Tebliğ olunur.


BU HABERİ SOSYAL MEDYA DA PAYLAŞ