2008 YILINA İLİŞKİN TRANSFER FİYATLANDIRILMASI FORMU GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ İLE VERİLMEYECEK

Bilindiği üzere, Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı  Hakkında Genel Tebliği hükümlerine göre 2007 yılına ilişkin formlar 2008/2. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi ekinde verilmiştir.

2008 takvim yılına ilişkin TRANSFER FİYATLANDIRMASI, KONTROL EDİLEN  YABANCI KURUM ve ÖRTÜLÜ SERMAYEYE İLİŞKİN FORM 2009 Yılında verilecek Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi ekinde verilecektir (Normal hesap dönemleri için 1-25/NİSAN/2009)

2008 /3. Dönem Geçici Vergi E-Beyanname formatı ekinde bulunan TRANSFER  FİYATLANDIRMASI, KONTROL EDİLEN YABANCI KURUM VE ÖRTÜLÜ SERMAYEYE İLİŞKİN FORM DOLDURULMAYACAKTIR.


BU HABERİ SOSYAL MEDYA DA PAYLAŞ