MTV. VE CEZASINI KREDİ KARTI İLE ÖDENMESİNE BAŞLAMIŞTIR.

Motorlu Taşıtlara Ait Motorlu Taşıtlar Vergisi ve Cezaların Kredi Kartı Kullanmak Suretiyle Ödenmesine  Başlanmıştır.      03-11-08 15:06

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunun 41 nci maddesi ile Bakanlığımıza verilen yetkiye dayanarak, vergi tahsil anlaşması bulunan bazı bankalarla imzalanan protokoller çerçevesinde, Motorlu Taşıtlar Vergisi, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre verilen idari para cezaları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre verilen idari para cezalarının ve 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 21 inci maddesine istinaden erişme kontrollü karayollarından kaçak geçiş yapanlardan aranılan geçiş ücreti ve idari para cezalarının, kredi kartı kullanmak suretiyle Başkanlığımızın sitesinden tahsil edilmesine izin verilmiştir. Bu kapsamda Motorlu Taşıtlar Vergisi vadesinde ödenebileceği gibi, vadesi geçtikten sonra da fer’ileri ile birlikte ödenebilecektir.

http://www.gib.gov.tr/index.php?id=40 Linkinden Ödeme Yapabilirsiniz.


BU HABERİ SOSYAL MEDYA DA PAYLAŞ