MÜKELLEFLERİN VERGİ BORÇLARI TAKSİTLENDİRME DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

30 Ekim 2008 tarih ve 27039 Sayılı Resmi Gazete’de Yayınlanan Seri: B Sıra No: 4 Tahsilat Genel Tebliği ile getirilen düzenlemelerden yararlanmak isteyen mükelleflerin başvurularda kullanacağı dilekçe örneğine ;

……………Vergi Dairesi Müdürlüğüne/Malmüdürlüğüne……..………….

Çok zor durumda olmam nedeniyle dairenize olan borçlarımı defaten ödeme imkanım  bulunmamaktadır.

Bu nedenle, dairenize olan ve Seri:B Sıra No:4  Tahsilat Genel Tebliği kapsamına giren tüm borçlarımın, anılan Tebliğde öngörülen süre ve şekilde  tecil ve taksitlendirilmesini arz ederim.

 

Tarih-İmza Kaşe

Vergi Kimlik Numarası *:

 

Adı ve Soyadı/Unvanı  :

 

Adres:

 

Telefon:

 

Araç Plaka No :

(Motorlu Taşıtlar Vergisi İçin)

 

6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendirilen borçlarımın kalan taksitlerini; Seri:B Sıra No:4 Tahsilat Genel Tebliğinde belirtilen sürede taksitler halinde ödemek istiyorum.**

 

6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre daha önce tecil ve taksitlendirilmesi için talepte bulunduğum  ancak idarenizce değerlendirilmekte olan talebime konu borçlarımın, Seri:B Sıra No:4Tahsilat Genel Tebliğine göre tecil ve taksitlendirilmesini istiyorum.

 

Daha önce mahsup talebinde bulunduğum borçlarımın Seri:B Sıra:4 Tahsilat  Genel Tebliği kapsamında taksitlendirilmesini;

 

istiyorum.***

 

istemiyorum.

 

*T.C. Vatandaşı olan gerçek kişilerde T.C. Kimlik numarası yazılacaktır. Mirasçı, kefil, şirket ortağı ve kanuni temsilci gibi amme borçlusu sayılan kişilerin başvurusu halinde, anılan kişilerin de kimlik bilgilerine asıl borçlu ile birlikte bu satırda yer verilecektir.

 

**Kalan taksit sayısı 18 aydan daha kısa olan borçlular tarafından işaretlenecektir.

 

***Bu bölümün işaretlenmesi halinde mahsup taleplerine ilişkin olarak detaylı bilgiler ayrıcaverilecektir


BU HABERİ SOSYAL MEDYA DA PAYLAŞ