UFRS HİZMETLERİ

- FİNANSAL HİZMETLER  
 -ULUSLAR ARASI FİNANSAL RAPORLAMA HİZMETLERİ (UFRS-TFRS)
- KURUMSAL FİNANSAL HİZMETLER  
 A. Kurumsal Hizmetler     B. Şirket Evlilikleri

 

FİNANSAL HİZMETLER

 • Şirketlerin finansal  konularına yönelik çözümler sunulması,
 • Mali analiz Raporları Hazırlanması,
 • Şirket Değerlemeleri,
 • Yatırım Projelerinin Fizibilitesi ve Değerlendirilmesi
 • Firma Kredibilitesininin hesaplanması ve Kredi Değerinin Tespiti,

ULUSLAR ARASI FİNANSAL RAPORLAMA HİZMETLERİ (UFRS-TFRS)

 • Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ,  International Financial Reporting System (IFRS), çerçevesinde mali tabloların denetimlerinin yapılması,
 • Yasal mevzuata göre hazırlanan mali tablolar ile UFRS`ye göre hazırlanan mali tablolar arasındaki farkları oluşturan standartlara ait raporlamalar,
 • UFRS`nin şirket muhasebe departmanı tarafından uygulanmasına yönelik destek,
 • UFRS konusunda firmanızı, bu standartların getireceği yükümlülüklere karşı  hazırlaması, Kurum Personellerinin Eğitimi,  Konularında  Danışmanlık hizmeti verilmesi,

KURUMSAL FİNANSAL HİZMETLER

 A-Krurumsal Hizmetler :

 Kurumsal anlamda verilebilecek hizmetler genel hatları ile aşağıdaki gibi özetlenebilir.

 • Kurulacak şirketlerin yapıları (Anonim,Limited,Şube,İrtibat Bürosu) ve bunun şirketler üzerindeki sonuçları hakkında danışmanlık hizmetleri vermek
 • Ortaklar arası her türlü sözleşmeyi hazırlamak,
 • Şirket kuruluşları ile ilgili gerekli  belgelerin hazırlanmasını, bu belgelerin eksiksiz ve doğru olarak zamanında ilgili resmi kurumlara iletilmesini ve bu aşamadan sonraki hukuki işlemleri takip etmek,
 • Şirketlerin Genel Kurul, Sermaye Artırımı, Devir, Birleşme, Bölünme, Tasfiye, Nev’i Değişikliği gibi işlemlerinin vergi mevzuatının yanı sıra Türk Ticaret Hukuku’na uygunluğunun değerlendirilmesi ve bu işlemlerle ilgili destek ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi
 • Türk Ticaret Kanunu uygulamalarında ve bu kanun kapsamında ticari sözleşmelerin hazırlanmasında destek hizmeti vermek,              

  B. Şirket Evlilikleri

  Tarafımızdan verilen hizmetler aşağıdadır:

 • Tercih edilen yurtiçi ve yurtdışı sektörler hakkında araştırma yapmak ve  bilgi sağlayarak  ayrıntılı olarak her sektöre özgü sektör raporları hazırlamak,
 • Pazar analizi yapmak, benzer sektörde faaliyet gösteren firmaları tespit etmek, bu firmaları  üzerinde çalışılan proje, ortaklık, ortak girişim vb. hakkında bilgilendirmek
 • Projeyle İlgilenen firmalarla ulaşmak.
 • Ortaklık görüşmelerinde bulunan yerli veya yabancı müşterilerimize  vergi danışmanlığı ve Türk Ticaret Kanunu uygulamaları dahil olmak üzere her türlü danışmanlık hizmetini vermek.

BU HABERİ SOSYAL MEDYA DA PAYLAŞ