VERGİ UYGULAMALARI

 TASDİK İŞLEMLERİ

- VERGİ MÜŞAVİRLİĞİ HİZMETLERİMİZ

- KDV İADESİ İŞLEMLERİ

TASDİK İŞLEMLERİ

3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu kapsamında, kurumların belge ve  muhasebe kayıtlarını düzenli bir şekilde incelenmesi,vergi yasalarındaki esas ve usuller dahilinde sağlıklı bir belgeleme ile kayıt ortamının temin edilmesi gereklidir. Bu süreçteki amaç vergisel işlemlerdeki  hataları olması gereken uygulamaların mükelleflere bildirerek önlem alınmasını sağlamak ve şirketi herhangi bir inceleme durumunda gerekli tedbirlerin önceden alınması suretiyle olabilecek  riskleri ortadan kaldırmak ve vergisel açıdan sağlıklı bir ortama getirmektir.

1. Yıllık Gelir ve Kurumlar Vergisi beyanname tasdiki  (Tam Tasdik Hizmetleri)

2. KDV iade ve mahsup işlemleri tasdiki

3. Diğer Tasdik işlemleri

 •  İç kaynakların sermayeye eklenmesi tasdiki
 •  Sermaye artışının tespiti raporları
 •  Dernek, tesis, vakıf muafiyet ve istisna tasdiki işlemleri
 •  Kredilere ilişkin tespit işlemleri
 •  Seyahat acentelerinin turizm geliri elde etme ve döviz getirme yükümlülüklerine ilişkin tespitler
 •  Ham petrol ve petrol ürünleri ithali ve LPG ile ilgili olarak talep edilecek inceleme ve tespitler
 •  Organize sanayi bölgelerinin hesap ve işlemlerinin incelenmesi
 •  İşsizlik sigortası fonunun gelir ve giderlerinin denetimi
 •  Servet ve varlık incelemeleri
 •  Erteleme ve taksitlendirme formları hazırlanması
 •  Stok değerleme işlemleri
 •  Stopaj iadesi ile Gelir ve Kurumlar Vergisi bağışıklıkları tasdiki
 •  Teşvik, indirim, istisna ve muafiyetlerle ilgili işlemler
 •  Özel beyannameler
 •  Dahilde işleme belgesi tespit ve değerlendirme raporları
 •  Randıman değerlendirmesine yönelik rapor ve hizmetler
 •  Yeminli Mali Müşavirlik mevzuatı çerçevesinde yapılan diğer  tüm tam

Tasdik Hizmetlerinin yapılmasıdır.

VERGİ MÜŞAVİRLİĞİ HİZMETLERİMİZ

 • Sürekli Vergi Danışmanlığı
 • Uluslararası Vergi Planlamasına Yönelik Danışmanlık Hizmetleri
 • Yurt dışında iş yapan TC kişi ve kurumlarının vergi, danışmanlık,  şirket kuruluşu vb.  faaliyetlerinin takibi, yürütülmesi,
 • Yabancı uyruklu yatırımcılar için Türkiye`de gerekli tüm belge ve izinlerin temini ve takibi, sonuçlandırılması,
 • Vergi Planlaması ve Yurtdışı / Yurtiçi Vergi İadesi işlemleri hazırlama ve yürütülmesi konusunda Danışmanlık Hizmetleri verilmesi,

HUKUK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİMİZ

 • Vergi Hukuku Danışmanlığı,
 • Şirketler Hukuku Danışmanlığı,
 • Uluslararası Ticaret ve Vergi Hukuku Danışmanlığı,
 • Hizmet verilen dönemlere ilişkin vergi davalarının üstlenilmesi,
 • Vergi hukuku konularında yazılı mütalaa verilmesi,

KDV İADESİ İŞLEMLERİ

 Bu hizmetler kapsamında yer alan, firmaların iadesi gereken katma değer vergisi tutarlarının tespiti ve iadesine yönelik yapılan alt firma incelemeleri, karşıt incelemeler ve analitik değerlendirmeler sonucunda yazılan Yeminli Mali Müşavir raporlarına göre nakit iadenin alınmasını ve bu iadelere istinaden vergi dairelerine verilen teminatların çözülmesini sağlamaktadır.

 Katma değer vergisinin iadesi sürecinde, vergi idaresinin öngördüğü  ve  mevzuatta yer alan prosedürler  dikkate alınarak mükellef ile vergi dairesi arasındaki ilişkileri düzenlenmekte ve KDV iadelerinin en kısa sürede İADESİNİN gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır.

 


BU HABERİ SOSYAL MEDYA DA PAYLAŞ