2016 YILINDA ASGARİ ÜCRET 1300 TL NET OLACAK, İŞVERENE MALİYETİ NE OLACAK, ASGARİ ÜCRET ARTIŞININ TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİSİ
2016 YILINDA ASGARİ ÜCRET 1300 TL NET OLACAK, İŞVERENE MALİYETİ NE OLACAK, ASGARİ ÜCRET ARTIŞININ TÜRKİYE  EKONOMİSİNE ETKİSİ

2016 YILINDA ASGARİ ÜCRET 1300 TL NET OLACAK, İŞVERENE MALİYETİ NE OLACAK, ASGARİ ÜCRET ARTIŞININ TÜRKİYE  EKONOMİSİNE ETKİSİ

Asgari Ücret 2016 Yılında Net 1.300 TL olacak. Ak Parti’nin Seçim Vaatlerinden en önemlisi olan ASGARİ ücret nihayet rakamını buldu 01.01.2016 tarihinden itibaren 1.300 TL olacak.

Asgari Ücret Tespit Komisyonunca Her yıl Aralık Ayında belirlenmektedir. Bu komisyonda İşçi Kesimini temsilen 5 temsilci, İşvereni temsilen 5 temsilci ve Devleti temsilen 5 Temsilci bulunmakta ve Çoğunluğun verdiği karar geçerli olmaktadır.

Bu Belirlemede önceki yıllarda olduğu gibi Devletin oyu ALTIN değerinde ve hükümetin belirleyeceği parametreler doğrultusunda belirlenmektedir. Hükümet Bu sefer işçiden yana oyunu kullanacak ve 1 Ocak 2016 tarihinden sonra 16 Yaşından büyükler için Sanayi Kesiminde uygulanacak ASGARİ  ÜCRETİ 2016 Yılı için 1.300 TL NET olarak belirleyecektir.

2016 YILI ASGARİ ÜCRETİN MALİYETİ NEDİR ?

Asgari Ücret 2015 Yılının 2. Altı aylık döneminde 1.273.50 TL Brüt, Net 910.43 TL’dir. Asgari Geçim İndirimi İle Toplam Net Asgari Ücret 1.000.54 TL (Bekar İşçi için) olmaktadır.

Asgari Ücret 2016 Yılının İlk yarısında 1177,44 TL Net AGİ Hariç olacak, 123,53 TL (en az Bekarlar için AGİ olacak) AGİ tutarı eklendiğinde 2016 Yılında Asgari Ücret Net AGİ Dahil 1.300 TL olacaktır. Bu hesaplama tablosu için tıklayınız 

2016 YILI ASGARİ ÜCRETİN TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİSİ NEDİR ?

Ülkemizde Asgari Ücret Tutarı İşverenler açısından önemli bir parametre olup, hem ASGARİ ÜCRET ile çalışan hem de diğer işçiler açısından ASGARİ ÜCRETTE oluşan artış önem arz etmektedir. Bu nedenle Asgari Ücretin 1000.54 TL’den 1.300 TL’ye çıkması % 30 Oranında bir artışı öngörmektedir.

Bize göre Asgari Ücret artışı, diğer çalışanlarının ücret artışlarını etkileyecektir.

Ayrıca Vergi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Kesintileri dikkate alındığında 2015 Yılı Asgari ücrete göre 2016 Yılında Asgari Ücretlerden kesilecek Devletin Vergi ve SGK Gelirlerinde % 30’luk bir artış olacaktır.

İşverenlerin Maliyetleri açısından değerlendirildiğinde Asgari Ücret artışı ve Diğer Ücrette çalışan personellerin ücretlerinde  oluşacak artışlar İşverenlerin Maliyetlerini artacaktır. İşte Bu artışların kısa vadede Tüm Ülkede fiyatların artışına bir domino etkisi yaratma riski vardır.

Öte yandan Asgari Ücrette oluşan % 30 oranındaki artışın, Çalışanların tüketimlerini arttıracağından, Türkiye Ekonomisinde Canlanmaya yol açacağını şimdiden öngörmek mümkündür.

Bazı çevrelerce ASGARİ ÜCRET artışının yüksek tutulması gereksiz olduğu düşünülse de Ekonomik hareketlenme sayesinde Oluşacak Maliyet artışları karşılanabilir düzeyde olacaktır.

Ayrıca  kısa vadede Asgari Ücretteki % 30 oranındaki artış, İşverenlerin Maliyetlerinde % 30 oranında bir yük getirecek olup, Kayıt dışı istihdamı arttırması riski vardır.

Bizim önerimiz, hükümet tarafından alınacak etkin denetimler ve Firmalara personel istihdamını özendirmek, SGK İndirimi ve Teşvikleri yapılmalıdır. Böylelikle hem kayıt dışılığın önüne geçilebilir, hem de işverenlerin maliyetleri belli oranda desteklenmiş olacaktır.

 

AHMET GÜNDÜZ

Yeminli Mali Müşavir

 


BU HABERİ SOSYAL MEDYA DA PAYLAŞ