GELİR İDARESİNDE 461, 462, 463, 464, .465, 466 NOLU VUK GENEL TEBLİĞLERİ YAYINA GÖNDERİLDİ
GELİR İDARESİNDE 461, 462, 463, 464, .465, 466 NOLU VUK GENEL TEBLİĞLERİ YAYINA GÖNDERİLDİ

Başkanlığımızca aşağıda bilgilerine yer verilen Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri hazırlanmış ve Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilmiştir.

1-458 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; 333 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan amortismana tabi iktisadi kıymetlerin faydalı ömür süreleri ve amortisman oranları , mükelleflerce yapılan başvurular üzerine Vergi Usul Kanunu 315 inci maddesinin verdiği yetkiye istinaden Bakanlığımızca yeniden belirlenmektedir.(Tebliğ metnine ulaşmak için  tıklayınız).

2-Tahsilat ve ödemelerin tevsik zorunluğuna ilişkin olarak hali hazırdaki 8.000 TL’lik had, 7.000 TL’ye indirilmiştir. Konuya ilişkin olarak bugüne kadar yayımlanmış tebliğler bir bütün olarak ele alınmış, tevsik zorunluluğu kapsamında olan ve olmayan tahsilat ve ödemeler tek tebliğ olarak459 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği içerisinde yer verilmiştir.(Tebliğ metnine ulaşmak için  tıklayınız).

3- 454 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 3. Bölümüyle de Değişiklik Yapılmasına dair 461 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği. (e-Fatura uygulamasına kayıtlı mükelleflerin ihracat ve yolcu beraberi eşya ihracı işlemlerine ait faturaların e-Fatura olarak düzenlenme zorunluluğu başlangıç tarihinin 1.1.2017 olarak yeniden belirlenmesi hk.) (Tebliğ metnine ulaşmak için  tıklayınız).

4- Hava Yolu ile Yurt İçi veya Yurt Dışı Yolcu Taşımacılığı İşi ile İştigal Eden Mükelleflerin Elektronik Ortamda Bilet Düzenlemelerine İlişkin 462 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Tebliğ metnine ulaşmak için  tıklayınız).

5- Sinema, Tiyatro, Konser, Spor Müsabakası ve benzeri Etkinlikler İçin Bilet Düzenleyen Mükelleflerin Elektronik Ortamda Bilet Düzenlemelerine İlişkin 463 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Tebliğ metnine ulaşmak için  tıklayınız).

6- Elektronik ticaret faaliyetlerinin izlenmesi çalışmaları kapsamında belli mükellef gruplarına sürekli bilgi verme ve internetten satışı yapan mükellefler için e-Arşiv fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu getirilmesine yönelik 464 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Tebliğ metnine ulaşmak için tıklayınız).

7- Mükelleflerimize kullanılma zorunluluğu getirilen Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların Başkanlığımız Bilgi İşlem Sistemine kaydı, kullanıcılara satışı ve satış sonrası servisi vb. işlemlerin elektronik ortamda yürütülmesine dair usul ve esasların belirlenmesine yönelik 465 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Tebliğ metnine ulaşmak için tıklayınız).

8- Ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti bulunan mükelleflerimizin Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları kullanma mecburiyetinin başlama tarihlerinin yeniden belirlenmesine ilişkin 466 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Tebliğ metnine ulaşmak için tıklayınız).


BU HABERİ SOSYAL MEDYA DA PAYLAŞ