2015 VE SONRAKİ YILLARDA BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLERİN BAĞIMSIZ DENETİM SÖZLEŞMESİ OLMAYANLARA İLİŞKİN ÖNEMLİ KAMU GÖZETİM KURUMU KARARI YAYINLANDI.
2015 ve Sonraki Yıllarda Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Bağımsız Denetim Sözleşmesi olmayanlara ilişkin Önemli KAMU GÖZETİM KURUMU Kararı Yayınlandı.

TTK 397'ye göre; Bakanlar Kurulunun belirlediği hadleri aşan işletmelerin zorunlu kapsamda bağımsız denetime tabi olduğu açıktır.

2015 Yılı ve Sonraki yıllarda Bağımsız Denetimlerde hesap dönemi bitmeden ilgili denetçi seçiminin genel kurulda seçiminin yapılarak, bağımsız denetim sözleşmesinin düzenlenmemesi halinde  ise ''bağımsız denetim zorunluluğunun yerine getirilmiş olamayacağına.... ''  dair alınan kurul kararı ektedir.

Bu kurul kararının doğuracağı sonuç ise TTK 397/2.fıkraya göre;''Denetime tabi olduğu halde denetlettirilmemiş finansal tablolar ile yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu düzenlenmemiş hükmündedir'' hükmü yer almakta olup,

 

Buna göre aşağıdaki işlemler YAPILAMAYACAKTIR. 

1) TTK ve diğer mevzuat kapsamında yapılacak diğer ticari ve hukuki işlemler yapılamayacaktır. (Genel Kurul, Yetki Tayini, Ana Sözleşme, İmza Sirküleri çıkarılması... gibi...)

2) Finansal tabloların görüşülmesi/ibrası/kar dağıtımı yapılamayacaktır. (Genel kurul tescil işlemleri yapılamayacaktır.)

3) Vergi Beyannamelerine ek olarak sunulması (Mali Tablolar Vergi Beyannamelerinde ek olarak sunulmamış sayılacaktır.)

4) Kredi dökümanı olarak sunulması (Kredi Kullanımlarında Mali tablo geçersiz olacaktır.)

5) YMM ve SMMM ler tarafından onaylanması (YMM ve SMMM'lerin onayladığı Bilanço / Gelir Tabloları onaylanmamış sayılacaktır.)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

T.C. KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU 

KURUL KARARI 

Karar Tarihi: 12/05/2016
Karar No : 75935942-050.01.04 – [03/  ]        
                                 

Gözetim ve Denetim (II) Daire Başkanlığı’nın 11/05/2016 tarihli müzekkeresinde; 2015 yılı hesap döneminde, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) 397 inci maddesi kapsamında bağımsız denetime tabi olduğu tespit edilen bazı şirketlerin 2015 yılının denetçisini 2016 yılında seçtikleri ve 2016 yılında denetim sözleşmesini akdettikleri tespit edildiği belirtilmiştir. 

TTK’nın 399 uncu maddesinin birinci fıkrasında, denetçinin, her faaliyet dönemi ve her hâlde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden seçilmesinin şart olduğu belirtilmiştir. 

Bu bağlamda, denetimin ait olduğu hesap döneminden sonraki dönemlerde yapılan denetçi seçimine dayanılarak imzalanan denetim sözleşmeleri çerçevesinde yapılacak denetimler ile TTK’nın 397 inci maddesinde öngörülen bağımsız denetim zorunluluğunun yerine getirilmiş olamayacağına ve keyfiyetin Başkanlık tarafından kamuoyuna duyurulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

KGK ORJİNAL KARARI İÇİN TIKLAYINIZ...

http://www.kgk.gov.tr/content_detail-191-1273-2015-yili-faaliyet-donemi-denetcisinin-2016-yili-icinde-secilmesi-ve-imzalanan-sozlesmelerle-yapilan.html

 


BU HABERİ SOSYAL MEDYA DA PAYLAŞ