10 SERİ NUMARALI KURUMLAR VERGİSİ TEBLİĞİ YAYINLANDI. (05.08.2016)

05/08/2016 tarih ve 29792 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde (Seri No: 1) Değişiklik Yapılmasına Dair 10 Seri No.lu Tebliğde; 13/06/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa 28/02/2009 tarihli ve 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla eklenen “İndirimli kurumlar vergisi” başlıklı 32/A maddesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ile nakdi sermaye artışlarında faiz indiriminde sermaye avanslarının durumuna ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

http://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/mevzuatek/serno10KV.pdf

 


BU HABERİ SOSYAL MEDYA DA PAYLAŞ