2017 YILI DEFTER TUTMA VE SINIF DEĞİŞTİRME HADLERİ

6102 Sayılı Yeni TTK.’nın 11.nci Maddesine göre Ticari İşletme Tanımı yapılmakta, bu tanıma göre,

Ticari İşletme :
1)Esnaf İşletmesi için öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir sağlamayı hedef tutan faaliyetlerini devamlı ve bağımsız şekilde yürütüldüğü işletmedir.
2)Ticari işletme ile Esnaf işletmesi arasındaki sınır, BAKANLAR KURULUNCA ÇIKARILACAK KARARNAMEDE gösterilir. “ der. 

 

Yeni TTK.’nın 12.nci Maddesine göre, 
TACİR:
1)Bir ticari işletmeyi KISMEN DE olsa, KENDİ ADINA işleten kişiye tacir denir.
2) Bir ticari işletmeyi kurup açtığını, sirküler, gazete, radyo, televizyon ve diğer ilan araçları ile halka bildirmiş veya işletmesini TİCARET SİCİLİNE TESCİL ETTİREREK durumu ilan etmiş olan kimse, fiilen işletmeye başlamamış olsa bile tacir sayılır.” Demektedir.

Ayrıca 21.07.2007 tarih, 26589 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2007/12362 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile de ESNAF, SANATKAR ve TACİR ve SANAYİCİ ayrımı belirlenmiş, Bu belirlemeye göre de; VUK 177.Maddesinde belirtilen Hadlerden, 1. ve 3.ncü Bendindeki konularda faaliyette bulunanlarda yarısını, 2.nci bendeki faaliyetlerde bulunanların bu tutarın tamamı dikkate alınarak, bu rakamları aşanlar TACİRDİR. Der. 

Bu açıklamaya göre ESNAF – TACİR olanlar aşağıdaki gibi hesaplanır.

VUK 177 Hadleri için Tıklayınız : http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1028

TUİK, 2017 yılında çeşitli harç ve cezaların artırılmasına esas olacak yeniden değerleme oranının temeli olan, Ekim ayındaki 12 aylık ortalamalara göre YİÜFE’yi yüzde 3.83 olarak açıkladı.

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2016 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre % 0,84 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre % 4,66 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre % 2,84 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %3,83 artış gösterdi.

Yürürlükteki mevzuata göre Bakanlar Kurulu, 2017 yılı için geçerli olacak yeniden değerleme oranın, TÜİK’in bu verisini esas alarak Aralık ayı içinde açıklayacak. Bakanlar Kurulu’nun bu oranı yüzde 50 arttırma ve yüzde 50 azaltma yetkisi bulunuyor. Yeniden değerleme oranı 2016’te yüzde 5,58 düzeyindeydi.

Ancak Bakanlık Tarafından Henüz bir belirleme yapılamıştır. Ancak TÜİK Verilerine göre 2017 Yılında Defter Hadleri aşağıdaki gibi olacaktır. Buna göre;

 
1.nci Bende Yazılı Yıllık Sınır;
VUK 177.Maddesi Hadleri                    Esnaf, Sanatkar          Tacir Olanlar
1.nci Bentteki Sınırlar;
Alış Tutarı : 174.000 TL,                         0- 87.000 TL               87.000 TL üstü
Satış Tutarı 238.000 TL                          0-119.000 TL             119,000 TL üstü

2.nci Bentteki Sınırlar ;
Gayri Safi Hasılatı: 93.000 TL                0-46.500 TL                46.500 TL üstü

3.ncü Bentteki Tutarlar;
1+2 Beraber Yapanlar: 174.000 TL        0-87.000 TL               87,00O TL üstü

 

Bu kapsamda yukarıdaki tutarları dikkate alarak 6102 Sayılı Yeni TTK. Kapsamında 64.ncü Maddelerinde yazılı olan BİLANÇO ESASINA GÖRE tutulacak

Defterler şunlardır;
  Yevmiye Defteri,
  Defteri Kebir,
  Envanter Defteri
Ayrıca 6102 Sayılı Kanunun Defteri Tutma ve Diğer Hükümlerine de uygulamak zorundadırlar.

Ancak Maliye Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığının Ortak Düzenledikleri Tebliğ kapsamında Geçici 1.Maddesi Kapsamında VUK 177 Maddedeki Hadler geçerli olup, Bu hadlere göre Defterlerinizi tasdik ettirmeniz gerekmektedir.

İlerde yapılabilinecek bir düzenleme ile Tüm Tacir tanımına giren Firmalar BİLANÇO ESASINA göre defter tutmak zorunda kalacaktır.

 

Vergi Mükelleflerine ve Meslek Camiamıza sunarız.

 

Saygılarımızla,

Ahmet GÜNDÜZ

Yeminli Mali Müşavir - Sorumlu Bağımsız Denetçi

 


BU HABERİ SOSYAL MEDYA DA PAYLAŞ