BAĞIMSIZ DENETÇİLER İÇİN “SÜREKLİ EĞİTİM” TEBLİĞ TASLAĞI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİMİZ

BAĞIMSIZ DENETÇİLER İÇİN “SÜREKLİ EĞİTİM” TEBLİĞ TASLAĞI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİMİZ

1-SÜREKLİ EĞİTİM KONULARI :

Tebliğde Temel Eğitim Konularına, Vergi Mevzuatı, SGK Mevzuatı gibi konuları eklemek gerekir.

Buna göre Tebliğ 7.Maddesinin 2.Fıkrası şu şekilde olması daha iyi olur:

(2) Temel Mesleki Konuları: Denetim, Muhasebe, Vergi Mevzuatı, SGK Mevzuatı, TTK Mevzuatı, SPK Mevzuatı, Finans, Yönetim gibi temel konuları kapsar.

(3) Destekleyici Konular :  Mesleki gelişime katkı sağlayacak konular ile kişisel gelişimi sağlayacak hitabet, etkili iletişim, sunum teknikleri, müşteri ilişkileri yönetimi gibi konuları kapsar.

Başkanlık Temel ve Destekleyici ilave konuları belirlemeye yetkilidir.

Şeklinde olmasını öneririz.

2-EĞİTİM YÖNTEMLERİ  :

Yönetmeliğin 8.Maddesinin 2. Ve 3. Fıkralarının aşağıdaki şekilde olmasını öneririz.

(2) Yüz yüze eğitim veya uzaktan eğitim, Kurum (KGK) tarafından doğrudan yüretebileceği gibi üniversiteler, eğitim kurum ve kuruluşları, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları tarafından da yürütülebilir.

(3) İşbaşı eğitiminde, KGK mevzuatı kapsamında denetim öngörülen alanlarda fiilen yapılan en az denetçi ünvanına sahip olanların Bağımsız Denetim faaliyetinde geçen süreleri dikkate alınır.

(4) Akademik Çalışmalar : Eğitim Konularında yapılmış olan Lisansüstü eğitim, Kitap ve makale yazımı gibi çalışmalardır.

(5) Eğitim yöntemleri arasında sayılmamış olmakla birlikte mesleki gelişime doğrudan katkı sağladığı ileri sürülen faaliyetler yapılacak başvuru sonucu KGK Başkanlığı tarafından değerlendirilerek eğitim faaliyeti olarak kabul edilebilir.

3-EĞİTİM KREDİLERİ :

Tebliğin 9.Maddesinde Kredi tanımını Saat olarak değiştirilmesini öneririz. Kredi kafa karışıklığına sebep olabilecek olup, Saat herkes tarafından kolayca algılanabilecektir.

Bu nedenle 3 yıl içerisinde 90 Saatlik Eğitim almalarını, (Yaklaşık 12 güne denk gelmektedir.)  120 Kredilik Eğitim ise, 100 Saat yapmaktadır. ) 50 Saat Yüz yüze veya uzaktan eğitim almak 40 Saat diğer Eğitimleri almak gerektiğini düşünüyoruz.

Böylelikle yıllık 30 saatlik eğitim yaklaşık 4 gün  olmaktadır. 

Bunun haricinde sınavları yeni geçmiş denetçilerde Eğitim Şartı 3.ncü yıldan sonra başlamalıdır. Veya Eğitim Değerlendirmesinde sınava girilen yıldan itibaren 3.ncü yıl sonuna kadar değerlendirmeye alınmalıdır.

Akademik Eğitimlerde Eğitimin tamamlandığı yıl dikkate alınmalıdır.

Ayrıca Temel Eğitim Konularından tüm krediyi tamamlamak veya Sürekli Eğitim Saatini tamamlamak mümkün olmalıdır. (Diğer Konulardan eğitim alınma imkanı olmayabilir.)4

4-EĞİTİMİN BELGELENDİRİLMESİ :

Tebliğin 9.Maddesinde Eğitimin Belgelendirilmesi zorunlu olup, tüm eğitimlerin EYBİS sistemine girilmesi gerekli olmalıdır. Tebliğde Sadece Destekleyici eğitimlerin sisteme girilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

Eğitim Faaliyetlerinde Doktora ve Yüksek lisans eğitimleri belge alındığı ve eğitime başlandığı yıllar dikkate alınarak değerlendirilmeli, Kitap ve makalelerde ise basım veya yazım tarihinde dikkate alınmalıdır. İleriye doğru 3 yılda da dikkate alınması gerekir.

Eğitimler 4’er veya 6’şar aylık devrelerde sisteme girilmelidir. Aksi Halde Kurumun iş yükü artmış olur.

Sisteme Girişler devreyi takip eden ayın 15 yerine sonuna kadar sisteme girilmesi daha doğrudur. Belge edinme ve sistem yoğunluğunu değerlendirmek gerekir.

5-EĞİTİMİN DEĞERLENDİRİLMESİ  ve İTİRAZ KOMİSYONU:

Yönetmeliğe göre, ilk eğitim almanın başlanğıcı, Tebliğin yayınlanmasından sonraki 3.ncü yılın başından başlamalıdır. Aksi takdirde, şu anki tüm denetçiler eksik eğitim almış olacaktır.

Veya Sürekli Eğitim Başlangıcı 01.01.2018 tarihinden itibaren başlayacaktır denmelidir.

Eğitimlerin değerlendirilmesinde, Eğitimin Bitiş veya Belge düzenleme tarihi esas alınmalıdır. Aksi takdirde, eğitimin başlangıcı mı bitişi mi dikkate alınacak karmaşası olacaktır.

İtiraz Komisyonu 3 üyeden oluşmalıdır. Ancak 3 üyeden bir tanesi mevcut Denetim Şirketlerinde görevli Sorumlu Denetçiler arasından seçilebilir. Böylelikle Sektör temsilcilerinin sisteme katılması sağlanmış olur. Bu üyelik en fazla 3 yıl için 2 kez seçilmelidir.

6-İDARİ TEDBİRLER:

Yönetmeliğin 13.ncü maddesi kapsamında eğitim ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen denetçilere Eğitim şartını tamamlayana kadar,  yeni denetimlerde görevlendirilemez. Denetim yetkisi dondurulur. Ancak Mevcut denetimleri sonuna kadar yürütmek zorundadır. Bu hükme uygun ifadeyi eklemek gerekir.

Tedbirin kaldırılmasında tedbir kararının alındığı tarihten itibaren, tedbirin kaldırılmasına kadar yapması gereken eğitimin de tamamlanması gerekir. Aksi takdirde, Eğitim tamamlamak zor hale gelecektir.

Ayrıca Her yıl için asgari yıllık eğitim saati belirlenmelidir. Aksi takdirde bu hükmü uygulamak zorlaşacaktır. Yani tedbir uygulanan hallerde tedbirin kaldırılma talep tarihinde toplam eğitim süresinin 3 yıla bölünmesi suretiyle bulunacak eğitim süresi de tamamlanmış olması gerekir. Denmelidir.

7-DENETİM KURULUŞLARININ SORUMLULUĞU:

Denetim kuruluşları denetim kadrosunda yer alan denetçilerinin eğitimlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını takip etmelidir. Ancak Denetim ekibinde görev verdikleri denetimlerin sonuna kadar eğitim şartını yerine getiremeseler de denetimi tamamlayabilmelidirler. Ancak Yeni denetimlerde görevlendirilmemelidirler.

Eğitim Şartını tamamlayanlara kurum tarafından onaylandığı tarihten sonra Denetim ekiplerinde görevlendirilmelidir.

 

AHMET GÜNDÜZ

AG YMM VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkanı ve Sorumlu Denetçi

Yeminli Mali Müşavir


BU HABERİ SOSYAL MEDYA DA PAYLAŞ