VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERE SAĞLANAN VERGİ İNDİRİMİNE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR

Uygulamadan, ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlar ile kurumlar vergisi mükelleflerinden (finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları hariç olmak üzere),  yasada belirtilen şartları taşıyanlar yararlanabilecektir.

Diğer yandan, ticari, zirai veya mesleki kazancın diğer gelir unsurlarıyla birlikte beyan edilmesi durumunda, gelir vergisi mükelleflerinin yararlanacağı vergi indirimi tutarı, ticari, zirai veya mesleki faaliyet nedeniyle beyan edilen kazançların toplam gelir vergisi matrahı içerisindeki oranı dikkate alınmak suretiyle hesaplanan gelir vergisi esas alınarak tespit edilecektir.

Uygulama, 01/01/2018 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde uygulanmak üzere başlayacaktır. 2018 yılı Mart ayında verilecek  Gelir Vergisi ile 2018/Nisan ayında verilecek Kurumlar vergisi beyannamelerinde  söz konusu indirimden yararlanılabilecektir. 

İlgili tebliğe ulaşmak için tıklayınız.


BU HABERİ SOSYAL MEDYA DA PAYLAŞ