ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİ GENEL TEBLİĞİ SIRA NO: 1

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca  25 Ocak 2018 Tarihli 30312 sayılı Resmi Gazete yayımlanan  1 sıra numaralı Elektronik Tebligat Sistemi Genel Tebliği 01.02.2018 tarihi itibari ile yürürlüğe girecektir.

7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uyarınca, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının görev ve yetkileri kapsamında tebliği gereken evrakın 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 107/A maddesi hükümlerine göre Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından kurulan teknik altyapısı üzerinden muhatapların elektronik adreslerine tebliğ edilmesine ilişkin  esaslar belirtilmiştir.

İlgili Tebliğe ulaşmak için tıklayınız


BU HABERİ SOSYAL MEDYA DA PAYLAŞ