DEFTER TASDİKLER TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜKLERİNCE YAPILACAK ( ANONİM, LİMİTED ŞİRKETLER VE KOOPERATİFLERİN )

TBMM' de görüşmeleri devam eden  Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı’nın 1. bölümü kabul edildi. Anonim, Limited Şirketler ve Kooperatiflerin Defter Tasdikleri Ticaret Sicili Müdürlüklerince Yaptırılacak.

 Ayrıca mevcut tasarıdaki diğer düzenlemelerden bazıları aşağıdaki gibidir.

Kooperatiflerin kuruluş, pay devri, sermaye artırımı, birleşme, devir, bölünme ve nevi değişiklikleri nedeniyle yapılacak işlemleri de Harçlar Kanunu’ndaki harçlardan muaf olacak.

Yapı kullanma izin belgesine bağlanan binaların cins değişikliğine ilişkin tescil bildirimi ve eki belgeleri, bu belgeleri düzenlemeye yetkili idareler tarafından kadastro müdürlüklerine gönderilecek, gerekli teknik işlemler tapu ve kadastro idarelerince tamamlanacak.

Kooperatif kurulurken ana sözleşmedeki imzaların noterce onaylanması zorunluluğu kaldırılıyor. Ana sözleşme, ticaret sicili müdürlüğünde yetkilendirilmiş personel huzurunda imzalanacak. Kooperatif Yönetim Kurulu, kooperatifi temsile yetkili kılınanların adlarını, imzalarını da artık noterde onaylatmasına gerek kalmadan ticaret siciline bildirecek.

Bürokrasinin azaltılması ve yapı ruhsatı işlemlerinin basitleştirilmesinin sağlanması amacıyla, “yapı ruhsatının imzalanması yükümlülüğü”, yapı denetim kuruluşlarının görevleri arasından kaldırılıyor.

Tasarıyla, şirket kuruluşlarının ticaret sicil memurluklarına bildirilmesi, SGK’ye de bildirilmesi anlamına gelecek ve iş yeri SGK tarafından tescil edilmiş olacak.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, yargı mercileri ile yetkili kurum ve kuruluşlarca talep edilen şerh ve beyan tesisi niteliğindeki haciz, satış şerhi gibi işlemleri elektronik ortamda yapacak. 

 


BU HABERİ SOSYAL MEDYA DA PAYLAŞ