DEFTER BEYAN SİSTEMİ OCAK AYI KAYIT GİRİŞLERİ SÜRE UZATIMI (VUK SİRKÜLER 100)

Gelir İdaresi Başkanlığınca  yayınlanan Vergi Usul Kanunu  100 sayılı  sirküler ile Defter-Beyan Sistemini kullanmakla yükümlü olan serbest meslek erbabı (işletme ya da bilanço esasına göre de defter tutanlar dâhil) tarafından, 2018/Ocak dönemine ait olarak Sisteme yapılması gereken kayıtlara ilişkin süre uzatılmış olup aynı zamanda söz konusu döneme ait beyannamelerin Beyanname Düzenleme Programı aracılığı ile gönderilmesine olanak sağlanmıştır.

2018/Ocak Dönemine İlişkin olarak Defter-Beyan Sistemine Yapılması Gereken Kayıtlara İlişkin Sürenin Uzatılması: 26 Şubat 2018 tarihi sonuna kadar serbest meslek erbabı (işletme ya da bilanço esasına göre de defter tutanlar dâhil) tarafından Defter-Beyan Sistemine yapılması gereken Ocak ayı kayıtlarına ilişkin süre 2 Nisan 2018 tarihi sonuna kadar uzatılmıştır.

2018/Ocak Dönemi Beyannamelerinin Beyanname Düzenleme Programı Aracılığıyla da Verilebilmesi: Defter-Beyan Sistemini kullanan mükellefler tarafından 2018/Ocak dönemine ilişkin olarak verilmesi gereken beyannameler, Sistemin yanı sıra mevcut e-Beyanname uygulaması üzerinden Beyanname Düzenleme Programı aracılığıyla da verilebilecektir.


BU HABERİ SOSYAL MEDYA DA PAYLAŞ