2019 YILINDA ASGARİ ÜCRET NE OLACAK

2019 YILINDA ASGARİ ÜCRET NE OLACAK ?

Ülkemizde Asgari Ücret Tutarı İşverenler açısından önemli bir Maliyet unsuru olup,  Asgari ücretteki artış oranı hem ASGARİ ÜCRET ile çalışanları hem de diğer işçiler açısından önem arz etmektedir. 2018 Yılı Sonu Enflasyon beklentisinin % 25 civarında olması beklenmektedir. Bu sebeplerden dolayı Asgari Ücretin 2018 Yılında Brüt 2.029.50 TL’den 2019 yılı için 2,535,00 TL’ye (Yaklaşık % 25 Oranında) artması beklenmekte olup, 2019 yılında diğer ücretlilere de acaba bu oranda artacak mı ? Beklentilerini getirmiştir.

Asgari Ücret 2019 Yılında Net 2.002.40 TL olması beklenmektedir. Asgari Ücret Tespit Komisyonunda İşçi Kesiminin 2.200 TL talep ettiği asgari ücret İşveren Kesiminin 1800 TL talebine karşın kulislerde yapılan değerlendirmelerde ASGARİ ücret nihayet rakamının 2.002.40 TL olması beklenmektedir. Bu tutar 2019 yılı içerisinde tek tip uygulanmasına devam edileceği öngörülüyor. Buna göre 2019 Ocak Ayından geçerli olacak asgari ücret Net Aği Dahil 2.002.40 TL olması beklenmektedir.

Asgari ücret, Asgari Ücret Tespit Komisyonunca Her yıl Aralık Ayında belirlenmektedir. Bu komisyonda İşçi Kesimini temsilen 5 temsilci, İşvereni temsilen 5 temsilci ve Devleti temsilen 5 Temsilci bulunmakta ve Çoğunluğun verdiği karar geçerli olmaktadır.

Bu Belirlemede önceki yıllarda olduğu gibi Devletin oyu ALTIN değerinde ve hükümetin belirleyeceği parametreler doğrultusunda belirlenmektedir. Son toplantısını 26 ARALIK 2018 tarihinde yapacak ve nihai rakamı açıklayacaktır.

 

2019  YILI ASGARİ ÜCRETİN MALİYETİ NEDİR ?

Asgari Ücret  2018 Yılında  2.029.50 TL Brüt, Net 1.603,12 TL’dir. Asgari Geçim İndirimi İle Toplam Net Asgari Ücret 1,603,12 TL (Bekar İşçi için) olmaktadır. 2019 Yılında ise ASGARİ ÜCRET 2.535,00 TL Brüt, 1,812,27 TL Net, Asgari Geçim İndirimi ile 2,002,40 TL olması beklenmektedir.

 

2018 YILI

2019 YILI

ARTIŞ

Brüt Ücret

2.029.50

2.535.00

505,50

Sigorta Primi İşçi Payı

284.13

354.90

70.77

İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı

20.30

25.35

5.06

Gelir Vergisi Matrahı

1.725,08

2.154.75

429.68

Gelir Vergisi

258,76

323.21

64.45

Damga Vergisi

15.42

19.27

3.84

Kesintiler Toplamı

578.61

722.73

144.12

Asgari Geçim İndirimi
(Bekar ve Çocuksuz)

152.21

190.13

37.92

NET ÜCRET           (AGİ DAHİL)

1.603.12

2.002.40

399.28

 

2019 YILI ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ NEDİR ?

 

2018 YILI

2019 YILI

ARTIŞ

ASGARİ ÜCRET

2.029,50

2.535.00

505,50

SGK PRİMİ % 15.5 ( İşveren Payı ) (***)

314.57

392,93

           78,36

İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA FONU % 2

40,59

50,70

10,11

% 5 SGK İşveren Teşviki + A.Ü.Teşviği

(101,48)

(126,75)

(25,27)

İŞVERENE TOPLAM MALİYET

2,283,19

2.851.88

568.69

 

2019 YILI ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ NEDİR ?

 

2018 YILI

2018 YILI

ARTIŞ

NET ÜCRET

1,450,91

1.812.27

361,36

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ

152.21

190,13

37,92

SGK MALİYETİ

659,59

823,88

165,29

VERGİ MALİYETİ ( Agi Dahil Tutar )

274,16

342,48

68,32

VERGİ+SGK MALİYETİ

933,75

1,166,36

232,61

TOPLAM MALİYET

2.536,87

3.168,76

631,89

 

2019 YILI ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ ( AGİ ) TUTARLARI NEDİR ?

ÜCRETLİNİN MEDENİ DURUMU -1

ORAN (%) -2

MATRAH (Yıllık Brüt Asgari Ücret X AGİ Oranı)-3

İNDİRİM TUTARI [(3) X %15]-4

AYLIK TUTAR [(4)/12] (5)

BEKAR

0,500

11,210,00

2.281,50

190,13

EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN

0,600

18,252,00

2.737,80

228,15

EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 1 ÇOCUKLU

0,675

20,533,50

3.080,03

256,67

EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 2 ÇOCUKLU

0,750

22,815,00

3.422,25

285,19

EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 3 ÇOCUKLU

0,800

24,336,00

3.650,40

304,20

EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 4 ÇOCUKLU (*)

0,850

25,857,00

3.878,55

323,21

EVLİ EŞİ ÇALIŞAN

0,500

15,210,00

2.281,50

190,13

EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 1 ÇOCUKLU

0,575

17,491,50

2.623,73

218,64

EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 2 ÇOCUKLU

0,650

19,773,00

2.965,95

247,16

EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 3 ÇOCUKLU

0,700

21,294,00

3.194,10

266,18

EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 4 ÇOCUKLU

0,750

22,815,00

3.422,25

285,19

 

2019 YILI ASGARİ ÜCRETİN TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİSİ NEDİR ?

Ülkemizde Asgari Ücret Tutarı İşverenler açısından önemli bir Maliyet unsuru olup,  Asgari ücretteki artış oranı hem ASGARİ ÜCRET ile çalışanları hem de diğer işçiler açısından önem arz etmektedir. 2018 Yılı Sonu Enflasyon beklentisinin % 25 civarında olması beklenmektedir. Bu sebeplerden dolayı Asgari Ücretin 2018 Yılında Brüt 2.029.50 TL’den 2019 yılı için 2,535,00 TL’ye (Yaklaşık % 25 Oranında) artması beklenmekte olup, 2019 yılında diğer ücretlilere de acaba bu oranda artacak mı ? Beklentilerini getirmiştir.

Ancak Ülkemizdeki 2018 Yılına oluşan ekonomik döviz krizi, Suriye’ye Türkiye’nin müdahale hazırlıkları, ABD’nin Suriye’den son dakika çekilme kararı Türkiye Ekonomisini 2019 yılında da belirsizliklerin beklediğinin göstergesidir. Bu etkinin en aza indirilmesi ve ekonominin canlı tutulmasında önemli bir parametre olan ASGARİ ÜCRET tutarının artışın % 25 oranında yapılmasını engelleyememiştir.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2019 Asgari ücretini ilan edeceği 26 Aralık 2018 günü öncesi değerlendirmelere göre, Asgari Ücretin muhtemelen Agi Dahil NET 2.002,40 TL tutarında belirleneceği öngörülmektedir.

Böylelikle,  İşverenlerin Asgari Ücret artışının hem Asgari Ücretle çalışan personellerde hem de  Diğer Ücrette çalışan personellerin ücretlerinde  2019 Yılı Artış beklentisi % 15 ile % 25 civarında bir artış beklentilerine yol açacaktır.

Türkiye’nin Suriye ve Irak’ta mücadele ederken, Dünya Global Sermayesinin Türkiye Ekonomisi’nde Kur Dalgalanmaları ve sermaye çıkışı ile hasar oluşturmaması için istikrarlı bir ortamın yaratılması gerekmektedir. Ekonominin durmaması ve işsizliğin büyümemesi için mutlaka 2019 yılında yatırımların devam etmesi gerekir. Piyasalara güvenin tekrar tesis edilerek hane halkının tasarruf eğiliminden harcama eğilimine tekrar dönmesi gerekmektedir. Bu kapsamda Asgari ücret artışının işverenlere maliyet etkisinin yanında ekonomiye canlandırma yönündeki olumlu etkisi düşünülerek belirlenmesini önermekteyiz.

 

AHMET GÜNDÜZ

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR

SORUMLU ORTAK BAŞ DENETÇİ

 


BU HABERİ SOSYAL MEDYA DA PAYLAŞ