BEYANNAME VERİLME SÜRELERİ UZATILDI

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 29.03.2019 tarihli Vergi Usul Kanunu 115 Sayılı sirküleri ile 01 Nisan 2019 tarihinden itibaren bazı vergi beyannamelerinin verilme süreleri ilgili vergi beyannamesinin ödeme vadesine kadar,

Özel hesap dönemi kullanan mükelleflerin beyanname verme süreleri de normal dönem beyan sürelerine paralel olarak ödeme süresinin son gününe kadar uzatılmıştır.

Beyannamelerin verilme sürelerinde yapılan bu değişiklik ile Muhtasar (Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesi, Kurumlar Vergisi Kanununun 15 ve 30 uncu maddesi kapsamında verilenler ile Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri dahil), Damga Vergisi, Katma Değer Vergisi, Kurumlar Vergisi, Yıllık Gelir Vergisi ve Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri tek seferde ödenen vergilerde ödeme süresinin, taksitle ödenen vergilerde ise ilk taksit ödeme süresinin son günü bitimine kadar uzatılmıştır.

Beyanname Türü

Beyanname Verilme ve Ödeme Zamanı

Muhtasar

Takip eden ayın 26’sı

Damga Vergisi

Takip eden ayın 26’sı

Katma Değer Vergisi

Takip eden ayın 26’sı

Yıllık Gelir Vergisi (Basit Usul )

Şubat Ayının son günü

Yıllık Gelir Vergisi

Mart Ayının son günü

Kurumlar Vergisi

Nisan Ayının son günü

Geçici Vergi 1. Dönem

17 Mayıs

Geçici Vergi 2. Dönem

17 Ağustos

Geçici Vergi 3. Dönem

17 Kasım

Geçici Vergi 4. Dönem

17 Şubat

İlgili Sirkülerimiz İçin Tıklayınız

İlgili VUK Sirküleri İçin Tıklayınız 


BU HABERİ SOSYAL MEDYA DA PAYLAŞ