YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR

2012/3305 sayılı karar ile YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR’ın EK-4 I-B-7 maddesine göre, aşağıdaki kriterleri sağladığına dair yeminli mali müşavir raporu hazırlanması gerekir.

7- Ek-5’de yer alan demir çelik ürünlerinin üretimine yönelik yatırımlar (Ancak, bu üretim konularında aşağıdaki kriterleri birlikte sağlayan işletmeler sadece genel teşvik sisteminden desteklenebilir.

a) Ortaklık yapısındaki bir veya birden fazla tüzel kişinin veya kamu kurum ve kuruluşunun hisseleri toplamının %25 veya daha fazla olmaması.
b) Başka bir işletmenin sermayesinin %25 veya daha fazlasına sahip olmaması.
c) Çalışan sayısı yıllık 250 kişiden az olması.
ç) Yıllık net satış hasılatı 50 milyon Avro veya mali bilançosu değeri 43 milyon Avro karşılığı Türk Lirasını aşmaması.

Bu kriterler, 2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden düzenlenen belgelere de uygulanabilir).

Konuya ilişkin detaylı bilgi için 0216 491 56 37 numaralı telefonumuzdan arayabilirsiniz.

2012/3305 sayılı karar için linke tıklayınız.
EK-4 için linke tıklayınız.


BU HABERİ SOSYAL MEDYA DA PAYLAŞ