BDDK'dan kredi notu zorunluluğu: Toplam kredisi 500 milyon TL'yi aşan şirketler kredi notu alacak

Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası

uyarınca alınan 21.02.2020 tarihli ve 8876 sayılı Kurul Kararında belirtilen 500 milyon Türk

Lirası ve üstü ciroya sahip şirketlerin kredi kullanabilmesi için 30.06.2021 tarihine kadar

yetkili bir derecelendirme kuruluşundan derecelendirme notu almasına ilişkin zorunluluğun;

- Bankacılık sektöründeki toplam riski talep edilen kredi dâhil, Türkiye Bankalar

Birliği Risk Merkezi nezdindeki en güncel bilgilere göre 500 milyon TL ve üzerinde olan

bankalar ve finansal kuruluşlar dışındaki şirketlerin kredi kullanabilmesi için 30.06.2021

tarihine kadar Kurulca yetkilendirilmiş bir derecelendirme kuruluşundan derecelendirme notu

alması ve söz konusu derecelendirme notunun kredi başvuru tarihi itibarıyla Derecelendirme

Kuruluşlarının Yetkilendirilmesine ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmeliğin

12 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (g) bendinde ve 15 inci maddesinin sekizinci fıkrasının

(f) bendinde yer alan hükümler uyarınca geçerliliğini koruması şeklinde değiştirilmesine yönelik kararı yayınlanmıştır.

 

Mevzuat için Tıklayınız


BU HABERİ SOSYAL MEDYA DA PAYLAŞ